Koulutuksen ennakoitava paremmin uusiutuvan ja kehittyvän metsäteollisuuden tarpeita

Tiedotteet |

Metsäalan koulutusta on pystyttävä mukauttamaan tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Aihetta pohtinut Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä luovutti keskiviikkona 9.11. raporttinsa ministeri Jari Koskiselle.

Metsäteollisuus tarvitsee nykyisin ja tulevaisuudessa yhä enemmän hyvin laaja-alaista osaamista.

"Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta alalle hakeutuu motivoituneita ja lahjakkaita opiskelijoita", sanoo Antro Säilä, Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja.

Metsäteollisuuden raaka-aineen eli puun saatavuus on tulevaisuudessa taattava. Puunkorjuuseen tarvitaan osaavia ja alan koulutuksen saaneita metsäkoneen kuljettajia, jotta puu saadaan oikea-aikaisesti tuotantoon. Lisäksi koulutuksen tulee olla joustavaa ja mukautua riittävän nopeasti vastaamaan niitä tarpeita, joita työelämässä tarvitaan.

Myös opetuspaikkakunnalla on merkitystä. Metsäopetusta tarjoavat yksiköt on keskitettävä paikkakunnille, jotka pystyvät tarjoamaan monipuolisen ja houkuttelevan opiskeluympäristön. Esimerkiksi metsäkoneiden kuljettajakoulutus on tuotava lähemmäksi pääkaupunkiseutua ja maakunnallisia kasvukeskuksia.

Korkeakoulutus tulisi keskittää niin, että opetusta tarjottaisiin vahvemmissa yksiköissä, jotka olisivat alansa profiloituneita huippuyksikköjä. Yliopistotasoisten tutkintojen olisi oltava joustavampia. Nykyisin opiskelijat saavat vaivattomasti opiskeluoikeuden muissakin yliopistoissa, mutta suoritettuja kursseja on vaikeaa tai jopa mahdotonta liittää osaksi tutkintoa.

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja, p. (09) 132 6633