Kotimaista puuta tarvitaan nopeasti lisää

Tiedotteet |

Jos puuta saadaan yksityismetsistä käyttöön teollisuuden tavoittelema noin 60 miljoonaa kuutiota vuodessa, Suomen bruttokansantuote kasvaa noin 900 miljoonaa euroa. Lisääntyvä kotimaisen puun käyttö toisi tuhansia uusia työpaikkoja eri puolille maatamme.

Metsäteollisuus käyttää Suomessa vuosittain noin 75 miljoonaa kuutiota puuta, josta lähes 60 miljoonaa kuutiota tulee kotimaasta. 

Teollisuus ei kuitenkaan saa kotimaasta riittävästi puuta. Tällä hetkellä pulaa on erityisesti kuitupuusta. METLAn selvitysten mukaan Suomen kestäviä hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain hyödyntämättä runsaasti.

Ellei tuontipuuta onnistuta korvaamaan kotimaisella puulla, raaka-ainepula voi johtaa metsäteollisuuden pysyviin rakenteellisiin muutoksiin. Kotimaisen puun käyttöä on pystyttävä lisäämään tuontiriippuvuuden vähentämiseksi joka tapauksessa riippumatta Venäjän tullipäätöksistä.

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi edelleen vuonna 2007, vaikka ala käy läpi mittavaa rakennemuutosta.

Kaikkea tuontipuuta ei voi korvata kotimaasta

Valtaosa eli noin 80 % tuontipuusta on kuitupuuta. Esimerkiksi koivukuitupuuta ei saada Suomesta teollisuuden tarvitsemaa määrää, jolloin tuotantolinjoja joudutaan ajoittain seisottamaan tai vaihtamaan tuotantosuunta muihin puulajeihin, kuten mäntyyn.

Vuonna 2007 Suomeen tuotiin puuta 18,2 miljoonaa m3. Tällöin tarkoitetaan kuorellista raakapuuta. Kansainvälisessä kaupassa tilastoidaan perinteisesti kuoreton puu, joksi muutettuna Suomeen tuotiin 15,8 miljoonaa m3 puuta.

Kuorellinen tuotu raakapuu,  18,2 miljoonaa m3 , jakaantuu tuontimaittain seuraavasti

  • Venäjältä 66 %
  • Baltian maista 17 %
  • EU-maista noin 12 %
  • Muista maista (mm.
    Etelä-Amerikka) noin 5 %

Vuonna 2007 tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli noin 23 %. Suomessa tehtävästä sellusta 17 % tehdään venäläisestä puusta.