Kotimaista puuta tarvitaan nopeasti lisää

Tiedotteet |

Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan. Kotimaisen raaka-aineen tarve kasvaa koko ajan.

Metsävaramme mahdollistavat kotimaisen raaka-aineen käytön lisäämisen. Hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain yli viidennes hyödyntämättä koska puuta ei saada metsistä markkinoille.

Hakkuiden lisäysmahdollisuudet ovat yksityismetsissä, joiden hakkuita voidaan nostaa yli 60 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2007 yksityismetsien hakkuut nousivat verrattuna aikaisempiin vuosiin päätyen noin 53 miljoonan kuutiometrin tasolle.

Ellei tuontipuuta onnistuta korvaamaan kotimaisella puulla, raaka-ainepula voi johtaa metsäteollisuuden pysyviin rakenteellisiin muutoksiin. Tuontitullien korotus huhtikuun alusta nosti puuraaka-aineen kustannuksia selvästi ja heikensi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Metsäteollisuusyritykset panostavat voimakkaasti puun hankintaan. Lisäksi tarvitaan puun markkinoilletuloa edistävää metsäpolitiikkaa, metsänomistajien aktivisuutta lisäävää neuvontaa ja kaikkien alan toimijoiden yhteistä tahtoa puuhuollon turvaamiseen.

Maamme yli 900 000 metsänomistajaa (ml. perikuntien jäsenet) ovat avainasemassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Noin 80 prosenttia kotimaisesta puuraaka-aineesta ostetaan yksityismetsistä.