Kotimaisen puun saatavuutta on parannettava hallitusohjelman toimin

Tiedotteet |

Kotimaisen puun tarve metsäteollisuudessa kasvaa nopeasti, koska puun tuonti Venäjältä uhkaa tyrehtyä tullimaksuihin. Myös metsäbiomassan lisääminen energian lähteenä edellyttää nykyistä selvästi suurempaa kotimaisen puun käyttöä. Merkittävä lisäys on mahdollista, koska kestävistä hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain käyttämättä lähes 10-15 miljoonaa kuutiota

Hallitusohjelmaan on sisällytettävä toimia, joilla voidaan edistää kotimaisen puun markkinoille tuloa sekä kuljetusväylien ylläpitoa. Metsien kestävää tuottokykyä on lisättävä metsien hoitoa tehostamalla. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta on syytä jatkossakin edistää talousmetsien luonnonhoidon ja vapaaehtoisen suojelun keinoin.

"Kun puuta saadaan markkinoille noin 10 miljoonaa kuutiota enemmän kuin nyt, bruttokansantuote kasvaa noin 600 miljoonaa euroa. Puun myynnistä kertyy valtiolle noin 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja vuodessa. Kotimaisen puun kestävä ja monipuolinen käyttö luo myös työpaikkoja maakuntiin ja tuloja hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

"Lähes kaikissa maakunnissa metsäsektorin arvonlisäys on suurin tai toiseksi suurin verrattuna muihin toimialoihin. Metsäsektori työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Näiden työpaikkojen säilyttäminen vaatii yhteisiä ponnisteluja, joilla voimme turvata riittävästi raaka-ainetta niin metsäteollisuuden tarpeisiin kuin bioenergian tuottamiseen", Brunila muistuttaa.

"Jos kotimaasta ei saada riittävästi puuta markkinoille kilpailukykyiseen hintaan, metsäteollisuutta uhkaa nopeasti raaka-ainepula. Se johtaa tuotannon ja työpaikkojen vähenemiseen. Puun markkinoille tulon lisääminen ja kuljetusväylien parantaminen maksavat vain murto-osan teollisuuden alasajon ja työpaikkojen menetysten kustannuksista. Metsäsektorin toiminnasta syntyvät verotulot ovat välttämättömiä kasvavien terveys- ja hoivamenojen rahoittamiseksi useilla paikkakunnilla. Suomella ei mitenkään ole varaa jättää käyttämättä metsien monipuolisia mahdollisuuksia", Brunila sanoo.

Hallitusohjelmaan tulee sisällyttää toimia, joilla kannustetaan metsänomistaja myymään hakkuukypsää metsää ja investoimaan yli sukupolvien ulottuvaan metsänhoitoon. Hallitusohjelmassa on myös otettava huomioon tiestön ja rataosuuksia parantaminen jalostettavan puun ja metsäbiomassan kuljetusten kasvaessa.

Puun ja metsäenergian käytön kasvu edellyttää toimivia kuljetuksia

Kasvava puunhankinta pidentää keskimääräisiä kuljetusmatkoja, mikä lisää rautatiekuljetusten tarvetta. Kuitenkin 6000 kilometrin rataverkostostamme lähes 1000 kilometriä on lakkautusuhan alla ja samaa määrää uhkaa lakkauttaminen seuraavan vuosikymmenen aikana. Ellei näitä rataosuuksia ja lastauspaikkoja säilytetä ja kunnosteta, lisääntyvät autokuljetukset ja sen myötä liikenteen päästöt.

Myös metsäbiomassan käytön lisääminen kasvattaa kuljetuksia. Hakkuutähteet kuljetetaan ketjun alkupäässä autoilla, mikä kuormittaa erityisesti leutojen talvien heikentämiä metsäautoteitä ja muuta alempaa tieverkostoa.

Kotimaisen puun käytön lisäämistä haittaa myös pula metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajista. Pulaa voidaan helpottaa lisäämällä koulutuspaikkoja ja parantamalla alan ympärivuotista työllisyyttä ja sitä kautta työn kiinnostavuutta.

Puun tuonti Venäjältä uhkaa muuttua kannattamattomaksi

Venäjä on ilmoittanut puun vientitullien asteittaisesta nostamisesta heinäkuusta 2007 alkaen 4 eurosta 10 euroon. Seuraavien vaiheiden korotukset tulevat pysäyttämään puun tuonnin kokonaan, ellei Venäjän ja EU:n välisissä neuvotteluissa edetä. Puun tuonnin tyrehtyminen iskee erityisesti Itä-Suomessa toimiviin metsäteollisuuslaitoksiin.

Vuonna 2006 Venäjältä tuotiin 17 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 20 prosenttia Suomen teollisuuden puuntarpeesta. Lisäksi metsäteollisuus käyttää vuosittain lähes 60 miljoonaa kuutiota kotimaista puuta.

Maamme yli 900 000 metsänomistajaa – perikuntien jäsenet mukaan luettuina – ovat avainasemassa puuhuollon turvaamisessa. Metsäteollisuuden kotimaisesta puuraaka-aineesta 80 prosenttia ostetaan yksityismetsistä.

Lisätietoja antaa

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 040 586 6179