Kotimaiselle puulle on kysyntää

Tiedotteet |

Jos puuta saataisiin yksityismetsistä käyttöön selvästi nykyistäenemmän, Suomen bruttokansantuote kasvaisi sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain. Lisääntyvä kotimaisen puun käyttö toisi uusia työpaikkoja eri puolille maatamme.

Vuonna 2015 Suomessa korjattiin tukki- ja kuitupuuta 59 miljoonaa kuutiota. Teollisen ainespuun lisäksi metsistä korjattiin 9 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta energiakäyttöön polttopuuksi ja energialaitosten tarpeisiin. Valtaosa puusta eli yli 80 % ostettiin yksityismetsistä. 

LUKEn tutkimusten mukaan Suomesta voitaisiin kestävästi korjata 85 miljoonaa kuutiota runkopuuta joka vuosi.

Aktiiviseen metsätalouteen tarvitaan kannustimia

Suomen metsävarat kasvavat joka vuosi enemmän kuin niitä käytetään. Hakkuumahdollisuuksista jää hyödyntämättä vuosittain noin viidennes, mikä antaa mahdollisuuden lisätä kotimaisen raaka-aineen käyttöä. Haasteena on saada puuta puuta markkinoille kasvavaan tarpeeseen.

Mitä enemmän tukkipuuta sahataan rakentamisen tarpeisiin, sitä enemmän saadaan myös kuitupuuta sellun ja paperin valmistukseen sekä metsäbiomassaa uusiutuvan energian tuotantoon. Samalla on lisättävä harvennushakkuita, jotta metsät kasvavat jatkossakin hyvin.

Korkeat raaka-ainekustannukset heikentävät teollisuuden kilpailukykyä

Puun tasainen saanti kilpailukykyiseen hintaan on välttämätön edellytys metsäteollisuuden tuotannolle ja investoinneille Suomessa. Kansainvälisessä kilpailussa toimitusvarmuus on elinehto – raaka-ainepulan takia menetettyjä markkinoita on vaikea saada takaisin.

Raaka-ainekustannusten voimakkaat vaihtelut lisäävät teollisuuden suhdanneluonteisuutta, mihin ei ole kansainvälisessä kilpailussa varaa.

Kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen teollisuudelle on myös metsänomistajien kannalta paras tae metsätalouden pitkän aikavälin kannattavuudelle.

Kotimaista puun tarjontaa täydennetään tuontipuulla

Valtaosa, 87 prosenttia, metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Puuta on lisäksi tuotu Suomeen, koska kotimaisen puun tarjonta ei ole ollut riittävää.

Valtaosa tuontipuusta on ollut kuitupuuta ja haketta. Esimerkiksi koivukuitua ei saada Suomesta teollisuuden tarvitsemaa määrää, jolloin tuotantolinjoja joudutaan ajoittain seisottamaan tai vaihtamaan tuotantosuunta muihin puulajeihin, kuten mäntyyn.

Venäjältä Suomeen tuotavasta puusta suurin osa on ollut sellaista, jonka käyttö on Venäjällä vähäistä. Sahainvestointien myötä myös hakkeen tuonti on kasvanut.

Vuonna 2015 Suomeen tuotiin puuta yhteensä 9,6 miljoonaa kuutiota kuorellista raakapuuta. 

Raakapuun tuonti jakaantui tuontimaittain seuraavasti:

· Venäjältä 83 %
· Baltian maista 15 %
· Muista maista noin 2 %

Vuonna 2015 tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli 13 prosenttia.

 

 

 

 

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678