Korkeatasoinen ohjausryhmä valmistelemaan suomalaisen metsäklusterin tutkimusohjelmaa

Tiedotteet |

Suomen metsäklusterin kehittäminen tutkimuksen, innovaatioiden ja korkean koulutuksen kärjessä saa nyt uutta vauhtia. Suomalaiselle metsäklusterille laaditaan yhteinen tutkimusohjelma, jonka valmistelua ja toteuttamista ohjaa juuri perustettu korkeatasoinen ohjausryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä.

"Tutkimusohjelman tavoitteena on lujittaa suomalaisen metsäklusterin asemaa maailmassa. Johtavan aseman säilyttäminen vaatii vahvaa kansallista strategiaa ja eri toimijoiden sitoutumista sen toteuttamiseen," sanoo Anne Brunila. "Tarkoituksena on, että Suomeen keskittyy kansainvälisesti korkeatasoista osaamista ja tutkimusta yhteisesti valituilla painopistealueilla. Nyt muotoillaan suomalaiset linjaukset ja kannanotot niin omaan tutkimustoimintaan kuin yhteiseen eurooppalaiseen teknologiayhteisöönkin (Forest-Based SectorTechnology Platform).

Brunila näkee ohjausryhmän tärkeäksi tehtäväksi myös suomalaisen metsäklusterin tutkimusrahoituksen aktivoinnin. Metsäklusterin toimijoiden – yritysten, valtiovallan, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen – on koottava voimansa yhteen, keskitettävä resursseja ja erikoistuttava ydinosaamisalueille.

Tutkimusohjelman painopisteiden määrittely on valmis kesäkuussa 2006 ja tutkimusohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan syyskuussa 2006.

8.5.2006

Lisätietoja:

Päivi Luoma, tutkimuspäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. 09-132 6626, 040-542 9926, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Metsäplatformin suomalaisen ohjausryhmän kokoonpano:

Brunila Anne (pj.), toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
Aho Esko, yliasiamies, Sitra
Gädda Lars, tutkimusjohtaja, M-real Oyj
Hagström-Näsi Christine, toimialajohtaja, Tekes
Juhola Helene, kehitysjohtaja, Viestintäalan keskusliitto
Karlsson Markku, teknologiajohtaja, UPM-Kymmene Oyj
Kartovaara Ilkka, tutkimusjohtaja, Stora Enso Oyj
Karvinen Mikko, tutkimusjohtaja, VTT
Kilpeläinen Jukka, toimitusjohtaja, KCL
Lehtonen Markku, tutkimusjohtaja, Wood Focus Oy
Mäki-Hakola Marko, tutkimuspäällikkö, MTK
Paavilainen Leena, tutkimusjohtaja, Metla
Pajuoja Heikki, toimitusjohtaja, Metsäteho
Peltonen Erkki, tutkimusjohtaja, Myllykoski Oyj
Saarenmaa Liisa, metsäneuvos, Maa- ja metsätalousministeriö
Saarnivaara Veli-Pekka, pääjohtaja, Tekes
Virtanen Erkki, kansliapäällikkö, Kauppa- ja, teollisuusministeriö
Vornamo Hannu, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry
Väyrynen Raimo, pääjohtaja, Suomen Akatemia
Yli-Kauppila Jouko, teknologiajohtaja, Metso Paper
Vesa Salminen, Teknologiateollisuus ry