Kommentoi Suomen metsäklusterin tutkimusstrategian tavoitteita ja painopisteitä

Tiedotteet |

Vuonna 2006 metsäklusteri julkaisi tutkimusstrategiansa, jonka perusteella alan tutkimuspanoksia on suunnattu. Tämän jälkeen metsäklusterin toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut nopeasti, ja tutkimusstrategia päivitetään vastaamaan uusia haasteita.

Alan asiantuntijoilla ja kaikilla toimialan kehityksestä kiinnostuneilla on nyt mahdollisuus osallistua tutkimusstrategian tavoitteiden ja painopisteiden kirkastamiseen.

Metsäklusterin tutkimusstrategian valmistelua on koordinoinut Metsäklusteri Oy.

Neljä skenaarioita metsäteollisuuden toimintaympäristöstä vuonna 2030
 
Tutkimusstrategian päivityksessä on hyödynnetty Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n keväällä 2009 julkaisemia skenaarioita, joiden pohjalta on laadittu neljä vaihtoehtoista kehityskulkua eli skenaariota metsäklusterin toimintaympäristöstä vuoteen 2030 mennessä.

Skenaarioiden pohjalta on arvioitu ja tarkennettu vuoden 2006 tutkimusstrategian tavoitteita ja painopisteitä. 

Kommentoi tutkimusstrategian tavoitteita ja painopisteitä

Kommentointi tapahtuu Internetissä. Materiaaliin tutustuminen ja kysymyksiin vastaaminen vie aikaa 20-30 minuuttia. Vastausaikaa on 28.5.2010 asti.
 
Kysymykset ovat:

1. Vuoden 2006 strategiassa tavoitteeksi vuodelle 2030 on asetettu suomalaisen metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvon kaksinkertaistuminen vuoden 2006 tasosta. Vähintään puolet arvosta tulee tuotteista tai palveluista, joita ei 2006 tuotettu. Lisäksi kotimaisen puubiomassan käyttö on neljänneksen vuoden 2006 tasoa suurempi ja klusterin tutkimus- ja kehityspanokset on vähintään kaksinkertaistettu vuoteen 2006 verrattuna. Onko tämä edelleen oikea tavoite vai pitääkö tavoitetta muuttaa? Jos tavoitetta pitää muuttaa, niin miten?

2. Päivitetyssä strategiassa tutkimuksen painopisteiksi on valittu käyttäjälähtöisyys, biotuotetalous ja uudet tuotteet sekä liiketoiminnat. Sisältävätkö painopisteet metsäklusterin uudistumisen kannalta oikeat ja tärkeimmät asiat? Ellei, mitkä asiat tai teemat strategiaan tulisi sisällyttää?

3. Puuttuuko strategiasta jokin oleellinen näkökulma tai tutkimustarve? Jos jotain oleellista puuttuu, niin mitä?

Alan tutkimusstrategia ohjaa kehitystyötä
 
Tutkimusstrategia vaikuttaa yhteistutkimukseen alan yrityksissä, Metsäklusteri Oy:ssä, puutuotealan yhteistutkimusorganisaatio Finnish Wood Reseach Oy:ssä ja puunhankinnan tutkimusorganisaatio Metsäteho Oy:ssä. Se vaikuttaa alan tutkimukseen myös mm. VTT:ssä, Metlassa ja Osaamiskeskusohjelmassa.
 
Suomen metsäteollisuuden menestykseen vaikuttaa kustannuskilpailukyvyn lisäksi kykymme uudistua. Määrätietoinen kehitystyö tuo uusia ja pitkälle asiakkaan tarpeisiin kehitettyjä tuotteita ja palveluja sekä antaa lähtökohtia menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Uudistuminen edellyttää pitkäjänteistä toimintaa ja panostuksia, sillä nyt työn alle tulevasta tutkimusstrategiasta syntyy työn tuloksena uusia loppukäyttötuotteita arviolta vuosikymmenen päästä. 

Kommentoi tutkimuksen tavoitteita ja painopisteitä Internetissä
 
Lisätietoja:
Christine Hagström-Näsi, toimitusjohtaja, Metsäklusteri Oy, puh. 050 322 2401
Markku Lehtonen, tutkimus- ja kehityskoordinaattori, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6628