Muistiinpanovälineet

Komission kiertotaloussuunnitelman toteuttamisessa huomioitava uusiutuvien materiaalien mahdollisuudet

Tiedotteet |

Euroopan komissio julkaisi tänään kiertotalouden toimintasuunnitelman. Suunnitelma painottaa oikein kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, mutta uusiutuviin materiaaleihin liittyvät uudet innovaatiot jäävät liian vähälle huomiolle.

Uusiutuvien materiaalien käyttö edistää vahvasti kiertotalouden perimmäisiä tavoitteita, kuten fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämistä. Aiemmin komissio on tunnistanut uusiutuvien materiaalien merkityksen etenkin rakentamisessa ja liikkumisessa. Myös biokemikaaleissa, biomuoveissa ja biokomposiiteissa on valtavat mahdollisuudet.

– Metsäteollisuus on toiminut kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jo pitkään. Puun kaikki osat hyödynnetään tarkasti ja niistä tehdään mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteita. Puukuitupohjaiset tuotteet voidaan kierrättää ja lopuksi vielä hyödyntää bioenergian tuotannossa, toteaa Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen 77 % vuonna 2015. Koko Euroopan osalta keräyspaperin kierrätysaste oli noin 72 % vuonna 2015. Kierrätysaste on saatu ennätyskorkealle Euroopan paperiteollisuuden vuonna 2011 asettaman vapaaehtoisen kierrätystavoitteen avulla.

Suomessa tuotetulla laadukkaalla ensikuidulla on kuitenkin keskeinen merkitys kiertotaloudelle. On arvioitu, että jos Euroopan paperiteollisuudessa käytettäisiin vain kierrätyskuitua, paperintuotanto loppuisi jo muutamassa kuukaudessa. Kierrätyskuidusta ei voida valmistaa paperia loputtomiin – sekaan tarvitaan vahvaa ensikuitua. Kierrätyksen avulla luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Lisätietoja antaa

Jyrki Peisa

Johtaja

050 364 0836