Kolmas vuosineljännes kiihdytti selvästi havusahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvua – kohtuulliset energiakustannukset kilpailukyvyn keskiössä

Tiedotteet |

Havusahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvutahti kiihtyi heinä–syyskuussa verrattuna alkuvuoteen. Myös alkuvuosi sujui sellun ja kartongin tuoteryhmissä hyvin, merkittäviltä osin uusien investointien ansiosta. Paperin tuotanto sen sijaan jatkoi supistumistaan. Sahatavaratuotannon kannattavuutta heikensi vientihintojen lasku ja korkeat raaka-ainekustannukset. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että energia- ja logistiikkakustannukset ovat Suomessa kilpailukykyisiä ja että puun tarjontaa vahvistetaan metsäpolitiikassa määrätietoisesti vastaamaan voimakkaasti kasvavaan kysyntään.

Havusahatavaran tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä 9,2 prosenttia 2,6 miljoonaan kuutioon. Sellun tuotanto lisääntyi niin ikään reippaasti ja oli 11,1 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aikaisemmin. Yhteensä metsäyhtiöt tuottivat sellua heinä–syyskuussa 1,9 miljoonaa tonnia.

Kartongin tuotanto taas kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä peräti 17,5 prosenttia 840 000 tonniin, mihin vaikuttivat erityiset metsäteollisuuden uudet investoinnit. Paperin tuotanto pienentyi samaan aikaan viisi prosenttia eli se jäi 1,7 miljoonaan tonniin.

Vuoden alusta lähtien paperin tuotanto on pienentynyt 6,1 prosenttia. Metsäyhtiöiden tuotanto jäi tammi–syyskuussa 5,1 miljoonaan tonniin, mutta muissa tuoteryhmissä tuotannon kasvu jatkui.

Alkuvuodesta lähtien metsäyhtiöt tuottivat havusahatavaraa 6,5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, joten tuotannon määrä oli 8,4 miljoonaa kuutiota. Sellun tuotanto kasvoi lähes yhtä paljon ja oli vertailukauteen nähden tammi–syyskuussa 6,4 prosenttia suurempi eli 5,6 miljoonaa tonnia. Kartongin tuotanto puolestaan kasvoi kolmen vuosineljänneksen aikana 10 prosenttia 2,5 miljoonaan tonniin.

Kohtuulliset energiakustannukset ehkäisevät hiilivuotoa

”Hallitusohjelman mukaan teollisuuden kustannuksia ei lisätä. Tärkeästä kirjauksesta tulee pitää kiinni. Kohtuulliset energian ja raaka-aineen käyttöön sekä logistiikkaan liittyvät kustannukset säilyvät kotimaisen metsäteollisuuden elinehtona”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Teollisuuden kilpailijamaihin verrattuna reilu kohtelu ehkäisee tuotannon siirtymistä eli hiilivuotoa. Se myös mahdollistaa uusiutuvan energian tavoitteissa pysymisen. Metsäteollisuus tuottaa kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta.

Syyskuussa hallitus antoi eduskunnalle esityksen puolitetusta päästökauppakompensaatiosta, joka pienentää suomalaisen teollisuuden kilpailukykytakamatkaa. Esimerkiksi Saksassa on käytössä täysimääräinen päästökauppakompensaatio. Hallituksen kertaalleen valmistelemaan malliin ei kuitenkaan tule tehdä jälkikäteen muutoksia.

”Johdonmukainen päätöksenteko on yritysten näkökulmasta keskeistä, joten julkisuudessa esitetyt muutosehdotukset sotisivat tätä periaatetta vastaan”, Jaatinen toteaa.

Lisätiedot: Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600