Kolmannes maailman maa-alasta on metsää

Tiedotteet |

Ylivoimaisesti suurin osa metsäpinta-alasta on Venäjällä ja Brasiliassa. Ne ovat myös merkittävimpiä metsämaita puuston määrässä. Yli puolet maapallon metsistä on tropiikissa.

Suomen osuus maailman puustosta on noin puoli prosenttia, mutta jo EU:ssa Suomi on merkittävä metsämaa noin kymmenen prosentin osuudella.

 

Asukasta kohti metsämaata on maailmassa keskimäärin runsas puoli hehtaaria. Suomessa metsää on yli neljä hehtaaria asukasta kohti.

 

Euroopassa metsäala on viime vuosina kasvanut, mutta erityisesti Etelä-Amerikassa ja Afrikassa metsäpinta-ala vähenee. Maailman metsäpinta-alan pieneneminen on kuitenkin hidastunut 2000-luvulla istutusten ja luonnonmetsien laajenemisen ansiosta.

 

Tällä hetkellä metsäpinta-ala vähenee noin 0,2 prosenttia eli runsaat 7 miljoonaa hehtaaria vuosittain. Aasiassa metsäpinta-ala on 2000-luvun tietojen mukaan kääntynyt kuitenkin kasvuun.

 

Yli puolet hakatusta puusta poltetaan kotitalouksissa polttopuuna pääasiassa Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Afrikassa hakatusta puusta menee polttopuuksi lähes 90 prosenttia, mutta Suomessa vain vajaa 10 prosenttia. Loppu puu hyödynnetään rakennusmateriaalina ja kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineena.

 

Puutuoteteollisuus käyttää maailmanlaajuisesti noin kolmanneksen kaikesta puusta. Sellu- ja paperiteollisuuden osuus on hieman yli 10 prosenttia. Maailman suurin metsäteollisuustuotteiden tuottaja on Yhdysvallat, jossa myös käytettiin puuta määrällisesti eniten.

 

Toisin kuin Suomessa, valtiot ja julkiset organisaatiot ovat muualla maailmassa suuria metsänomistajia. Ne omistavat 84 prosenttia maailman metsistä. Yksityisten metsänomistajien osuus on 13 prosenttia ja muiden 2 prosenttia. Yksityisiin metsänomistajiin kuuluvat yksityiset yritykset sekä yksityishenkilöt ja perheet.

 

Lisätietoja: Anu Islander, puh. 09 132 6678