Kioto-vauhdissa olevan metsäteollisuuden toimintaedellytykset on turvattava riittävillä päästöoikeuksilla

Tiedotteet |

EU:n komission 4.6.2007 tekemän päätöksen mukainen päästöoikeuksien vähentäminen nostaa metsäteollisuuden kustannuksia ja heikentää kilpailukykyä. Kilpailijamaita korkeampia kustannuksia ei voida globaalissa kilpailussa siirtää tuotteiden hintoihin.

EU:n komissio esittää päätöksessään 4.6.2007, että Suomen päästöoikeuksia on vähennettävä merkittävästi (5,2 %) päästökauppakaudella 2008-2012 verrattuna Suomen tekemään esitykseen. Päästöoikeuksien vähentäminen nostaa metsäteollisuuden kustannuksia ja heikentää kilpailukykyä. Kilpailijamaita korkeampia kustannuksia ei voida globaalissa kilpailussa siirtää tuotteiden hintoihin.

Suomen hallitus sitoutuu tuoreessa ohjelmassaan ottamaan päästökaupan kansallisessa soveltamisessa huomioon maailmanlaajuisessa kilpailussa toimivien suomalaisten vientiyritysten toiminta- ja kilpailuedellytykset. Tästä on pidettävä kiinni, jotta metsäteollisuus voi jatkossakin työllistää ja luoda hyvinvointia Suomeen.

"Metsäteollisuus on alentanut hiilidioksidipäästönsä jo alle Kioton sopimuksen velvoitteiden, vuoden 1990-tason, vaikka tuotannon määrä on kasvanut noin 40 prosenttia. Metsäteollisuuden osalta on pysyttävä niissä päästöoikeuksissa, jotka Suomi on komissiolle esittänyt", muistuttaa Metsäteollisuus ry:n energiapäällikkö Stefan Sundman.

Suomelle esitetään aiempaa pienempää päästömäärää, koska EU:n komission laskenta perustuu vuoden 2005 toteutuneisiin hiilidioksidipäästöihin. Komissio on aiemmin viestittänyt jäsenmaille, että ensimmäistä päästökauppavuotta ei käytettäisi päästöoikeuksien jaon laskennassa seuraavalle kaudelle.

Poikkeusvuosi 2005 ei sovellu päästöoikeuksien laskentaperusteeksi

Vuosi 2005 ei sovellu Suomen päästöoikeuksien laskennan tarkasteluvuodeksi, koska tuolloin maamme hiilidioksidipäästöt olivat normaalia alemmalla tasolla. Ruotsista ja Norjasta oli mahdollista tuoda runsaasti vesivoimaa, mikä vähensi energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä Suomessa. Lisäksi massa- ja paperiteollisuuden työmarkkinakiista alensi toimialan hiilidioksidipäästöjä 13 prosenttia.

Vuonna 2005 koko päästökauppasektorin päästöt alenivat yhteensä noin neljänneksellä verrattuina normaalivuosiin 2004 ja 2006. Metsäteollisuuden päästöoikeuksien tarvetta lisää niin ikään nyttemmin mahdollinen tehtaiden joulu- ja juhannuskäynti.

Päästöoikeuksien jaossa otettava huomioon vientiteollisuuden tarpeet

Metsäteollisuuden päästöt ovat prosessisidonnaisia eikä niitä voida merkittävästi vähentää tuotantoa pienentämättä. Metsäteollisuus on 2000-luvulla investoinut jo yli 500 miljoonaa euroa biovoiman tuotantoon ja 115 miljoonaa euroa energiatehokkuuteen. Päästöt on pidetty Suomen tavoitetasolla, vaikka esimerkiksi paperin tuotanto on kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta 1990. Metsäteollisuus on jatkossakin valmis tehostamaan toimintaansa jatkuvan parantamisen kautta.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, mutta päästökaupan vääristämässä tilanteessa energiatehokkaat toimijat joutuvat ostamaan päästöoikeuksia kilpailijoiltaan, jotka eivät ole tehneet vastaavia päästöjen vähentämisinvestointeja.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit,
Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 586 6179,
sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuuriryhmän päällikkö,
Metsäteollisuus ry, gsm: 040 535 0501,
sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi