Kimmo Kalela johtaa metsäsektorin Euroopan laajuista tutkimusyhteistyötä

Tiedotteet |

Suomalaiset ovat vahvasti mukana metsäsektorin eurooppalaisessa innovaatio- ja tutkimusyhteistyössä. Yhteistyön merkittävin hanke liittyy nyt biojalostamoihin.

"EU haluaa vauhdittaa uusien biojalostamoteknologioiden läpimurtoa ja kaupallista soveltamista Euroopassa. Metsäsektorin teknologiayhteisön vetämässä ja EU:n Komission rahoittamassa hankkeessa verkotetaan biojalostamoita koskevaa eurooppalaista tutkimusta tiiviimpään yhteistyöhön. Suomalaiset tutkimuslaitokset sekä metsäklusterin yritykset ovat tässä hankkeessa vahvasti mukana," sanoo metsäsektorin eurooppalaista teknologiayhteisöä johtava suomalainen Kimmo Kalela.

"Samalla rakennetaan pohjaa entistä vahvemmalle yksityisen ja julkisen rahoituksen yhteistyölle biojalostamotutkimuksen ja -investointien vauhdittamiseksi," jatkaa Kalela. 

”Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa osaamista ja innovaatioita, joista yritykset voivat kehittää edelleen ja luoda kannattavaa liiketoimintaa. Metsäsektorin teknologiayhteisön tehtävänä on välittää metsäsektorin tärkeitä tutkimusaiheita EU:n komissiolle ja mukaan EU:n rahoittamiin tutkimusohjelmiin. Sen jälkeen on pidettävä huolta siitä, että merkittäviä hankkeita ja tutkimusyhteistyötä saadaan käyntiin. Teknologiayhteisön EU:n tutkimusohjelmia koskeva tietotaito on kaikkien metsäsektorin toimijoiden käytössä,” sanoo Kalela.
 
Kalela määrittelee työnsä tavoitteeksi aktivoida yrityksiä hyödyntämään EU:n rahoitusmahdollisuuksia entistä paremmin. Hän haluaa kasvattaa myös eurooppalaisen yhteistyön yritysvetoisuutta. Hän lupaa tukea järjestelmällisesti myös pienten ja keskisuurten yritysten ponnisteluja osallistua tutkimusohjelmiin. Erityisesti puutuoteteollisuudessa osallistuminen eurooppalaisiin hankkeisiin voi tuntua haastavalta.

”Metsäsektorin teknologiayhteisössä on mukana koko eurooppalainen metsäsektori. Näin laajalla tutkimus- ja innovaatioyhteistyöllä voidaan saavuttaa paljon,” sanoo Kalela.

Helsingissä järjestetään 2.-4.9.2009 pohjoismainen biojalostamokonferenssi, jossa Kimmo Kalela yhdessä muiden tutkimuksen ja biojalostamoiden vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa kertovat biopolttoaineiden, biokemikaalien ja biomateriaalien viimeisimmistä kehityssuunnista.