Kilpailukykysopimus käyttöön sataprosenttisesti – työaikaa pidennetään jokaisella metsäteollisuuden sopimusalalla

Tiedotteet |

Kaikki metsäteollisuuden työpaikat pidentävät työaikaansa kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Yli puolet työaikaa pidentävistä ratkaisuista perustuvat toimipaikkakohtaiseen sopimukseen.

Kilpailukykysopimuksen keskiössä oli 24 tunnin pidennys vuosittaiseen työaikaan. Sen alakohtaisten soveltamisneuvotteluiden ja toimipaikoilla tapahtuneen sopimisen tuloksena metsäteollisuus toteutti kolmen kokonaisen työpäivän pidennyksen tavalla, joka on tuotannon kannalta tarkoituksenmukaista. Neuvotteluissa huomioitiin myös työntekijöiden tarpeet ja ehdotukset.

Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn perusteella yli puolella työpaikoista työaika pitenee toimipaikkakohtaisella sopimuksella, kilpailukykysopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti.

”Valtaosa toimipaikoista siis sopi työajan pidennyksen toteutuksesta keskenään. Toimipaikkakohtaisen sopimisen ansiosta työehtosopimuksissa määriteltyihin, niin sanottuihin perälautoihin piti turvautua alle puolessa tapauksista”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

”Metsäteollisuuden hyvä sopimisen kulttuuri näkyy. Ensin soveltamisneuvottelut sujuivat edelliskeväänä nopeasti ja metsäteollisuuteen syntyi kierroksen ensimmäisen ratkaisu. Saavutimme kaikki neuvottelutulokset ennalta sovitussa aikataulussa ennen kesäkuun alkua. Siitä olemme halunneet kiittää sopimuskumppaneitamme. Kesäkuun jälkeen puolestaan työpaikat pääsivät laajasti sopuun toimipaikkakohtaisista ratkaisuista. Myös niiden toteuttamistapa parantaa kilpailukykyä”, Pärssinen toteaa.

Metsäteollisuus ry neuvottelee yhdeksän eri työehtosopimusta. Sopimuskumppaneita on yhteensä seitsemän.

Lisätietoja:

Työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353, nina.parssinen @ forestindustries.fi