Kiinteiden biopolttoaineiden kauppaan yhtenäinen luokitus

Tiedotteet |

Standardisointityön tuloksena syntyvä yhtenäinen luokitus auttaa biopolttoaineiden kauppaa ja vaikuttaa teollisuuden investointeihin.

Vuoden 2008 aikana kiinteiden biopolttoaineiden tekninen komitea saa valmiiksi kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaisen yleisen luokitusjärjestelmän sekä terminologiastandardin. Tuotestandardien valmistelu mm. pellettien ja brikettien kotitalousluokille on aloitettu. Standardit tulevat auttamaan biopolttoaineiden niin kotimaista kuin nopeasti yleistyvää kansainvälistäkin kauppaa.  

Standardit toimivat polttolaitteiden suunnittelun perusteena ja vaikuttavat siten laitevalmistajien ratkaisuihin. Ne tulee myös ottaa huomioon biopolttoaineita esim. sivutuotteen tuottavien yritysten investointipäätöksissä. 

Suomen standardisointityön lähitavoitteena on laadittujen kiinteiden biopolttoaineiden terminologia-, luokitus-, ja laadunvarmistus sekä näytteenotto-, fysikaalisten ja kemiallisten testien teknisten spesifikaatioiden päivittäminen varsinaisiksi eurooppalaisiksi standardeiksi. Standardien tulee soveltua mahdollisimman laajalle joukolle eurooppalaisia biopolttoaineita, palvella kansallista etuamme ja edistää bioenergian hyödyntämistä sekä auttaa taloudellista biopolttoaineiden kauppaa. 

Metsäteollisuus ry on toiminut vuodesta 2000 alkaen Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisönä vastaten eurooppalaisen kiinteiden biopolttoaineiden teknisen komitean (CEN/TC 335 Solid biofuels) työstä Suomen osalta. Kansainvälinen standardisointiorganisaatio (ISO) perusti vuoden 2007 lopulla uuden teknisen komitean (ISO/TC 238) kiinteille biopolttoaineille. Toukokuussa 2008 alkavassa kansainvälisessä kiinteiden biopolttoaineiden standardisointityössä tulee Suomi olemaan aktiivinen.  

Biopolttoaineiden luokitus perustuu sen alkuperään ja raaka-ainelähteeseen. Luokitusta varten biopolttoaineet on jaettu neljään ryhmään puu-, kasvi- ja hedelmäbiomassat sekä näiden sekoitukset ja seokset. Rakennusten sekä yhdyskuntarakentamisen purkupuu ei sisälly biopolttoaineisiin. Sellun ja paperin tuotannosta saatavat kuitulietteet kuuluvat biopolttoaineisiin. Erilliset laatuluokitukset on kuvattu yleisimmille kiinteiden biopolttoaineiden kauppanimikkeille (mm. briketti, pelletti, puuhake- ja murske).

Uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä oli Suomessa vuonna 2006 noin 28,5 prosenttia. Metsäteollisuus on Suomen ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian tuottaja. Noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta ja noin 80 % bioenergiasta tuotetaan metsäteollisuuden toiminnan yhteydessä. Noin 40 prosenttia tehtaille tulevasta puusta päätyy eri prosessivaiheiden kautta bioenergian tuotantoon.

 

Lisätietoja:
Jouni Valtanen, standardisointiasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 6638, 040 751 3386,
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi