Kiinan kysynnän piristyminen näkyi metsäteollisuuden tuotantoluvuissa – kilpailukyvyn parantaminen vasta alussa.

Tiedotteet |

Metsäteollisuus kasvatti sahatavaran ja vanerin tuotantoa vuoden 2017 alussa selvästi, kun rakentaminen päämarkkina-alueilla piristyi. Myös kartongin ja sellun tuotanto oli vahvassa kasvussa, mutta tuoteryhmien väliset erot säilyvät metsäteollisuudessa suurina.

Euroopan ja erityisesti Kiinan kysynnän piristyminen heijastui metsäteollisuuden alkuvuoteen. Poliittiset riskit kuitenkin varjostavat kasvunäkymiä.

”Euroalueella toimivat yritykset suhtautuvat tulevaan luottavaisesti, mutta protektionismin lisääntyminen ja poliittiset riskit luovat aidon uhan maailmankaupalle”, toteaa Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Alkuvuonna Kiinan talous kasvoi vähittäiskaupan, tehdastuotannon sekä investointien vetämänä. Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää Kiinassa tukevat esimerkiksi pakkaaminen ja rakentaminen.

Havusahatavaran tuotanto vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,1 miljoonaa kuutiometriä, jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 15,1 prosenttia. Vanerin tuotanto kasvoi 17 prosenttia 0,3 miljoonaan kuutiometriin. Kartongin tuotanto taas oli 0,9 miljoonaa tonnia eli 6,1 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla edellisenä vuotena. Sellun tuotanto puolestaan kasvoi 2,6 prosenttia 1,9 miljoonaan tonniin.

Paperin tuotanto supistui edelleen muun muassa vähentyneen painopaperin kysynnän takia ja jäi 1,7 miljoonaan tonniin. Tuotanto oli näin 5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Suomen kustannuskilpailukykyä ei ole saatu korjattua rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen. Metsäteollisuudessa tuoteryhmien väliset erot korostavat tarvetta sen parantamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Vaikka suhdannetilanne on osaltaan kasvattanut tuotantomääriä, erityisesti tehdasteollisuudessa heikko kustannuskilpailukyky on haaste”, Lindström sanoo.

”Suomen talouskasvu on kestävällä pohjalla vasta, kun vienti elpyy kunnolla. Myös siksi poliittisten päättäjien tulee huolehtia, että toimintaympäristö mahdollistaa investointien ja työllisyyden myönteisen kehityksen. Kansainväliset yritykset tarvitsevat tasapuoliset toimintaedellytykset kilpailijamaihin verrattuna. Esimerkiksi Saksa huolehtii teollisuutensa kilpailukyvystä monipuolisella keinovalikoimalla”, Lindström jatkaa.

Lisäksi Yhdysvaltojen suunnittelema verouudistus siirtää jälleen huomion yritysverotukseen. Kansainvälisen verokilpailun kiihtymisestä onkin merkkejä. Suomen yhteisöverotus on toistaiseksi kilpailukykyinen, mutta yritykset kaipaavat varmuutta siitä, että toimintaympäristö myös verotuksen osalta pidetään houkuttelevana.

Lisätietoja antaa

Maarit Lindström

Johtaja, pääekonomisti

040 531 8262