Kestävän metsätalouden edistäminen keskitettävä yhteen keskukseen

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriön teettämä evaluointi alueellisista metsäkeskuksista ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta on oikeansuuntainen: tavoitteena on tehostaa toimintaa ja vapauttaa resursseja organisaatioiden ylläpitämisestä varsinaiseen toimintaan, metsätalouden edistämiseen. Evaluointi julkistettiin keskiviikkona 26. tammikuuta 2005.

Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan kestävää metsätaloutta edistetään tehokkaimmin, jos kestävän metsätalouden edistämis- ja toteuttamistehtävät keskitetään yhteen ”Kestävän metsätalouden edistämiskeskukseen”.

Edistämiskeskus johtaisi ja ohjaisi keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia, prosesseja, 6-8 toiminta-alueella. Alueiden johdossa olisi aluejohtaja suppeine esikuntineen. Maa- ja metsätalousministeriö kävisi tulosneuvottelut vain edistämiskeskuksen kanssa, joka jakaisi vuosittaiset työtavoitteet ja KEMERA-rahoituksen alueille.

Esityksen lähtökohtana on purkaa turhat päällekkäiset hallintotehtävät alueilta ja keskittää ne edistämiskeskukseen. Prosessien johdon ollessa yksissä käsissä myös varsinainen kestävän metsätalouden edistäminen tehostuu mm. tehokkaan tuotteistamisen kautta. Näin käytettävissä olevat budjettivarat voidaan ohjata maksimaalisesti varsinaiseen toimintaan alueilla. Jos prosessien johto säilytetään edistämiskeskuksessa, niihin tarvittavat resurssit voitaisiin sijoittaa alueellisesti kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Edistämiskeskus voidaan muodostaa pääosin nykyisestä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Edistämiskeskuksen perustaminen ei estä Tapiota jatkamasta nykyisiä asiakasrahoitteisia toimia. Uuden organisaation luominen metsäkeskusten ja Tapion/maa- ja metsätalousministeriön väliin ei ole millään tavoin perusteltavissa. Evaluoinnissa ei esitetä perusteita sille, miksi Tapio pitäisi pilkkoa ja lopettaa.

Metsäkeskusten ja Tapion mahdollinen uudelleen organisointi ja työnjakoon puuttuminen merkitsee suurta metsäpoliittista muutosta. Metsäteollisuudelle on tärkeää, minkälaisella organisaatiolla ja työnjaolla kestävää metsätaloutta Suomessa toteutetaan ja edistetään.

Lisätietoja:

Hannu Valtanen, johtaja, metsäpolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh: (09) 132 6610, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi