Kesäkuun puukauppa edelleen vaimeaa – Sahat tarvitsevat kiireesti tukkia

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tammi-kesäkuun puukaupat yksityismetsistä jäivät noin 3,3 miljoonaan kuutioon. Ostomäärä laski alle kolmannekseen eli 31 prosenttiin viime vuoden vastaavana aikana ostetusta määrästä.

Puun kysyntä on nyt viriämässä ja myyjien kannattaa aktivoitua kiireesti ja käyttää tämän vuoden 50 prosentin puun myyntitulon veroetu hyväkseen.

Kesäkuun ostomäärä pysyi lähes samana kuin toukokuussa ja oli noin 360 000 kuutiometriä. Mäntytukin ostomäärä jäi 61 prosenttia, kuusitukin 58 prosenttia ja koivutukin 74 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa.

Mänty- ja koivukuitupuun ostomäärät olivat 74 prosenttia ja kuusikuitupuun 67 prosenttia pienempiä kuin vuoden 2008 vastaavana aikana.

Puun hinta säilynyt ennallaan

Mäntytukin kantohinta nousi 4 ja kuusitukin 2 prosenttia toukokuusta kesäkuuhun. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat olivat keskimäärin 43 euroa kuutiolta. Koivutukin hinta pysyi samana kuin toukokuussa ja siitä maksettiin keskimäärin 37 euroa kuutiolta.

Mäntykuidun kantohinta säilyi ennallaan. Kuusikuidun hinta nousi yhdellä prosentilla ja koivukuidun 4 prosenttia. Mäntykuidusta maksettiin 14, koivukuidusta 13 ja kuusikuidusta 19 euroa kuutiolta. 

Sahoilla pulaa raaka-aineesta

Sahatavaran kysyntä on edelleen heikkoa keskeisillä vientimarkkinoilla. Sahoilla on kuitenkin pulaa tukeista, kun puu liikkuu metsistä huonosti. Puuta on tärkeää saada nyt markkinoille kilpailukykyiseen hintaan, jotta sahojen toiminta ei vaarannu.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678