Keräyspaperin erilliskeräys on säilytettävä Suomessa

Tiedotteet |

Keräyspaperin tuottajavastuuta koskevaa asetusta ollaan uudistamassa Suomessa. Asetus mahdollistaisi tietyin edellytyksin paperin keräyksen yhdessä muiden kierrätyskelpoisten materiaalien kanssa. Keräyspaperin laatu on sitä käyttäville tehtaille erittäin tärkeää. Paperin kerääminen erillään muista kierrätysmateriaaleista takaa kierrätettäväksi tarkoitetun paperin korkean laadun.

Uusi keräyspaperia koskeva lainsäädäntö saattaisi joissain tapauksissa mahdollistaa kierrätyskelpoisten materiaalien yhteiskeräyksen. Paperin osalta erilliskeräys on järkevin tapa, sillä suomalaisen puhtaan ja korkealaatuisen keräyspaperin laatu heikkenee, jos sen on kosketuksissa likaisemman materiaalin kanssa.

Paperin yhteiskeräyksen salliminen voi johtaa myös siihen, että Suomessa syntyy hyvin kirjavia käytäntöjä keräysjärjestelmissä. Erilaiset menettelytavat esimerkiksi kunnasta riippuen sekoittaisivat kuluttajien toimintatapoja, mikä saattaisi heikentää keräyspaperin laatua.

Keräyspaperin epäpuhtaudet ja laadun heikkeneminen vaikeuttavat sen jatkokäyttöä korkealaatuisiksi tuotteiksi. Jälkilajitellun keräyspaperin käyttömahdollisuudet heikentyisivät, sillä vain muutama suomalainen tehdas pystyy jalostamaan sekakerättyä paperia.

Kierrätystavoitteisiin tarvitaan sekä kunnianhimoa että realismia

Uudessa keräyspaperiasetusehdotuksessa keräyspaperin kierrätysvelvoitetta halutaan kiristää 75 prosentista 80 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Jo nykyisessä lainsäädännössä asetettu 75 prosentin tavoite on hyvin kunnianhimoinen.

Käytännössä 80 prosentin tavoitetta on lähes mahdotonta saavuttaa. Paperinkulutus Suomessa on laskenut ja asetettujen kierrätysvelvoitteiden saavuttamisesta tulee hyvin haasteellista jatkossa nykyiselläkin tavoitetasolla. Arvioiden mukaan noin 19 prosenttia käytetystä paperista ja kartongista on ei-kerättävää materiaalia, kuten käytettyjä pehmo- ja talouspapereita.

Suomen keräyspaperin talteenotto toimii nykyisellään Suomessa kattavasti ja hyvin. Paperin ja kartongin keräysaste on noin 70 prosenttia, mikä on erinomainen saavutus harvaanasutussa maassa.

Suomalaiset ovat tottuneita palauttamaan käytetyt sanoma- ja aikakauslehdet keräysastioihin. Kotitalouksista kerättävää paperia käytetään erityisesti sanomalehtien ja pehmopapereiden raaka-aineena.

Lisätietoa antaa:
Alina Ruonala-Lindgren, toimialapäällikkö (paperi, kartonki ja jalosteet), Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6644