Kehysriihessä vahvistettava kilpailukykyä

Tiedotteet |

Hallituksen tulee ensi viikon kehysriihessä keskittyä parantamaan teollisuuden kilpailukykyä, ei murentamaan sitä ylimääräisillä kustannuksilla tai veronkorotuksilla. Hallitusohjelmassa luvattu päästökauppakompensaatio on toteutettava täysimääräisenä ja infraan on kohdistettava riittävästi rahoitusta.

Hallitusohjelmassa on linjattu, ettei teollisuuden kustannuksia lisätä. Energiaintensiiviselle teollisuudelle on korvattava EU:n päästökaupan aiheuttamaa kustannusten nousua niin kutsutulla päästökauppakompensaatiolla. Se estää hiilivuotoa ja turvaa suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Maailmanlaajuisessa kilpailussa toimivat yritykset keskittävät toimintaansa sinne, missä se on kannattavinta.

”Suomi pystyy omilla päätöksillään vaikuttamaan kotimaisen teollisuuden kilpailukykyyn. Metsäteollisuuden toimintaedellytysten kannalta on oleellista, että hallitusohjelmaan kirjattu päästökauppakompensaatio otetaan käyttöön täysimääräisenä. Jos kompensaatio toteutetaan vain osittaisena ja päästöoikeuden hinta nousee, kasvaa ero suomalaisten ja kilpailijamaiden tehtaiden välillä tulevina vuosina yhä suuremmaksi”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Vapaaehtoiseen suojeluun perustuvaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSO:a kannattavat niin teollisuus, maanomistajat kuin ympäristöalan toimijat. METSO:n rahoitusta on vahvistettava ja ohjelman jatkuminen turvattava vapaaehtoisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi. Metsien käytön ja suojelun tasapainon rakentaminen edellyttää kokonaisvaltaista yhteistyötä, johon tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

Metsäteollisuuden investoinnit ja lähivuosina kasvava puun tarve edellyttävät toimivaa ja kustannustehokasta infraa.

”Puu on saatava metsistä liikkeelle ja tuotteet asiakkaille. Hallituksen on taattava raakapuun terminaaliverkoston toisen vaiheen rahoitus. Lisäksi rataveron poistoa on jatkettava ja väylämaksut poistettava. Yksityisteille on turvattava riittävä rahoitus”, lisää Jaatinen.

Lisätietoja:
edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 5800 833