Kehysriihessä turvattava liikenneväylien rahoitus ja metsäteollisuuden logistinen kilpailukyky

Tiedotteet |

Hallituksen kehysriihestä odotetaan rikkidirektiivin kompensaatiokeinoja ratkaisemaan teollisuuden kilpailukykyvajetta.

Tärkeimpiä rikkidirektiivin kotimaisia kompensointikeinoja on parantaa metsäteollisuuden logistista kilpailukykyä ja tehostaa kuljetuksia maalla ja merellä. 

Parhaillaan EU:ssa on hyväksyttävänä asetus raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen ja -mittojen kasvattamisesta, joka toteutuessaan tehostaa metsäteollisuuden kuljetuksia merkittävästi. 

"Asetus on konkreettinen keino parantaa metsäteollisuuden logistista kilpailukykyä. On tärkeää, että asetusmuutos tulee tavoitteen mukaan voimaan tämän vuoden alkupuolella. Perustienpidon lisärahoitus toisi asetuksesta saatavat hyödyt täysimääräisenä käytäntöön", sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Tie- ja rataverkon parantaminen ensisijaista

Metsäteollisuus käyttää kuljetuksissaan kattavasti Suomen koko tie- ja rataverkkoa. Hallituksen on tulevassa kehysriihessään varmistettava riittävä rahoitus puuhuollolle tärkeään alempaan tie- ja rataverkkoon sekä kuljetusjärjestelmien kehittämiseen.

Kuormausten keskittäminen nykyistä suurempiin terminaaleihin alentaa kuljetusten kokonaiskustannuksia. Lisäksi raakapuun rautatiekuljetusjärjestelmää on tehostettava. Vuosi sitten kehysriihessä päätettiin rahoituksesta terminaali- ja kuormauspaikkaverkostolle Metsäteollisuuden, Liikenneviraston, Metsähallituksen ja VR:n yhteisen ehdotuksen perusteella. Tämä hanke on sisällytettävä edelleen kuluvan ja seuraavan hallituskauden investointeihin.

Metsäteollisuudelle tärkeää on myös Luumäki-Imatra -radan kaksoisraiteen toteutuminen. Lisäksi raskaan liikenteen dieselveron palautusjärjestelmä on otettava käyttöön.

Suomalaisella metsäteollisuudella on lähes kaksinkertaiset kuljetuskustannukset verrattuna kilpailijamaihin Keski-Euroopassa, joten kustannustaakan keventämisellä on suuri merkitys.

Kustannuksia alas päästökauppadirektiivin avulla ja energiaverotusta keventämällä

Logistiikkaan liittyvien toimien lisäksi voidaan rikkidirektiivistä aiheutuvaa kustannusten nousua kompensoida ottamalla Suomessa käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistama valtiontuki. Lisäksi energiaintensiivisen teollisuuden energiaverotusta on laskettava edelleen EU:n sallimalle minimitasolle hallitusohjelman linjausten mukaisesti ja kaavaillusta windfall-verosta on luovuttava.

Lisätietoja: Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6600