Kehysriihessä tehtävä päätöksiä logistiikan pullonkaulojen poistamiseksi

Tiedotteet |

Raportti Suomen ulkomaankaupan logistisesta kilpailukyvystä ja kehittämistarpeista on tänään luovutettu liikenneministeri Merja Kyllöselle.

Lähivuosien keskeisimpiä asioita metsäteollisuuden kannalta ovat raakapuukuljetusten ja perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen, Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen rakentaminen, mahdollisen rikkidirektiivin aiheuttaman kustannusnousun kompensointi sekä ammattiliikenteen dieselverotuksen palautusjärjestelmä. 

”Logistiikan toimintavarmuus ja kustannustehokkuus vaikuttavat merkittävästi metsäteollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn, sillä logistiikkakustannukset muodostavat keskimäärin lähes 20 prosenttia alan yritysten liikevaihdosta”, sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen

Uunituore selvitysmiesten raportti Suomen ulkomaankaupan logistisesta kilpailukyvystä ja sen kehittämisestä sisältää useita ehdotuksia, joiden toteuttaminen parantaa keskeisesti suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä.

”Metsäteollisuudelle tärkeää on raakapuukuljetusten turvaaminen sekä Luumäki-Imatra-radan kaksoisraiteen rakentaminen. Myös liikenneverkon peruskorjauksen ja kunnossapidon määrärahojen lisääminen vahvistaisi metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä”, Punnonen listaa.

Selvityksen mukaan Suomen tavaraliikenteeseen kohdistuvien verojen ja maksujen taso on korkea ja niiden vaikutusten kokonaistarkastelu puutteellista. Esimerkiksi dieselveroa on korotettu lähes 50 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.

”Elinkeinoelämä on esittänyt, että dieselverotuksessa pitäisi luoda ammattiliikenteeseen palautusjärjestelmä. Tämän järjestelmän käyttöönotosta pitää tehdä myönteinen päätös jo tulevassa kehysriihessä”, sanoo Punnonen.

Ennakoivaa edunvalvontaa lisättävä

Raportissa kiinnitetään huomiota ennakoivan edunvalvonnan lisäämiseen kansainvälisessä päätöksenteossa. Erityisesti on otettava huomioon ympäristösääntelyn taloudelliset vaikutukset. Esimerkiksi rikkipäästöjen rajoittaminen Itämerellä ja osassa Pohjanmerta lisäisi metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia vuosittain arviolta yli 200 miljoonalla eurolla. Mikäli rikkipäästöjen rajoittaminen toteutetaan, tulee siitä aiheutuvat lisäkustannukset kompensoida yrityksille.
 
”Suunnitteilla on lainsäädäntöä niin typpi- kuin hiilidioksidipäästöille samoin kuin painolasti- ja pesuvesien käsittelyyn. Ennakoivalle edunvalvonnalle on tilausta siis jatkossakin”, Punnonen korostaa.  

Lisätietoja antaa:
Jouni Punnonen, energia- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 040 194 4776