Kehysriihessä panostettava infraan – investoinnit ja lisääntyvä puunkäyttö edellyttävät riittävää rahoitusta

Tiedotteet |

Hallituksen on ensi viikon kehysriihessä pidettävä edelleen kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja säätelyä. Metsäteollisuuden kasvava puuntarve edellyttää, että infraan kohdistetaan riittävästi rahoitusta.

Suomi on pidettävä investointeja houkuttelevana ja kustannuskilpailukykyisenä sijaintipaikkana maailmanlaajuisessa kilpailussa.

”Poliittisilla päätöksillä on taattava reilut ja tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä kilpailussa toimiville yrityksille. Pitkäjänteisellä päätöksenteolla on merkitystä yritysten investointipäätöksiin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntynyt puuntarve edellyttävät ennen kaikkea toimivaa ja kustannustehokasta infraa. Puu on saatava metsistä liikkeelle ja tuotteet asiakkaille. Alemman tiestön rahoitus on turvattava.

”Liikenneväylien rahoitus, mukaan lukien yleiset ja yksityistiet sekä raakapuun terminaaliverkoston toisen vaiheen rahoitus ovat välttämättömiä puuhuollon turvaamiseksi. Väylämaksua tai rataveroa ei tule ensi vuodelle korottaa”, lisää Jaatinen.

Vapaaehtoiseen suojeluun perustuvalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:lla on eri intressitahojen laaja kannatus. METSO:n rahoitus on turvattava, jotta vapaaehtoiset suojelutavoitteet voidaan saavuttaa tavoiteajassa. Metsien käytön ja suojelun tasapainon rakentaminen edellyttää kokonaisvaltaista yhteistyötä, johon tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600