Kehysriihen päätökset riittämättömiä metsäteollisuudelle

Tiedotteet |
Hallitus päätti kehysriihessään keventää teollisuuden kustannustaakkaa pienentämällä merkittävästi käyttöönotettavaa windfall-veroa. "Päätös oli tervetullut konkreettinen toimenpide – joskin verosta olisi pitänyt luopua kokonaan", sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.
 
Hallitus piti windfall-veron osalta vain osittain lupauksensa siitä, ettei teollisuutta rasiteta enempää lisäkustannuksilla tai ylimääräisellä sääntelyllä. Windfall-päätös ei kuitenkaan ole riittävä toimi kilpailukyvyn parantamiseksi. Toisen uuden uhan lieventäminen ei ole ratkaisu lähinnä rikkidirektiivistä aiheutuviin kilpailukykyvammoihin.
 
Rikkidirektiivin kompensaatio jäi vaatimattomaksi. Suurin puute on, että hallitus ei tarttunut mahdollisuuteen ottaa Suomessa käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistamaa valtiontukea. Hallitus ei myöskään alentanut väylä- ja ratamaksuja eikä ottanut käyttöön dieselveron palautusjärjestelmää, joita elinkeinoelämä oli esittänyt. Nämä olisivat alentaneet teollisuuden logistiikkakustannuksia merkittävästi.
 
Hallitus lupasi toteuttaa liikennepoliittisessa selonteossa sovitut hankkeet, mikä on metsäteollisuuden logistiikan kannalta myönteinen päätös.
 
Osittain rikkidirektiivin aiheuttamia kustannuksia lieventää hallituksen lupaama asetus, joka mahdollistaa raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen ja -mittojen kasvattamisen. "Asetus parantaa metsäteollisuuden logistista kilpailukykyä. Lisäksi päätetty perustienpidon rahoitus edistää mahdollisuuksia ottaa käyttöön uutta kuljetuskalustoa", toteaa Jaatinen.
 
Rikkidirektiivin kustannusten on arvioitu olevan metsäteollisuudelle vuosittain vähintään 200 miljoonaa euroa vuodesta 2015 alkaen. Todennäköistä on, että summa kasvaa vielä entisestään. Vaatimattomaksi jääneet rikkidirektiivin kompensaatiotoimet heikentävät investointiedellytyksiä Suomeen.
 
"Hallituksen on päätettävä lisätoimista, mikäli rikkidirektiivin vaikutus toteutuu odotetussa laajuudessa", Jaatinen muistuttaa.
 
Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600