Kehittyvän metsäteollisuuden sähköntarve kasvaa

Tiedotteet |

Sähköntuotantoa koskevien poliittisten päätösten tulee vastata menestyvän teollisuuden tarpeisiin. Metsäteollisuuden rakennemuutos ja taantuma eivät pitkällä aikavälillä vähennä sähköntarvetta.

Verkkosähkön tarve korostuu, koska tuotteiden jalostusarvon kasvattaminen ja uusien tuotteiden valmistus nojaavat lisääntyvään sähkönkäyttöön.

"Metsäteollisuuden kilpailukykyisten tehtaiden tuotanto ja sähkönkäyttö kasvavat pitkällä aikavälillä rakennemuutoksesta huolimatta. Metsäteollisuusyritykset arvioivat sähköntarpeensa kasvavan siten, että vuonna 2020 saavutetaan taantumaa edeltänyt taso eli 27–28 terawattituntia. Vuonna 2030 sähkönkäyttö on 32 terawattitunnin paikkeilla, kun puunjalostus on monipuolistunut ja jalostusarvoa nostettu entisestään", muistuttaa energia- ja ympäristöjohtaja Stefan Sundman Metsäteollisuus ry:stä. 

Maassamme toimii edelleen 52 sellu-, paperi- tai kartonkitehdasta, joiden kehittämisessä sähkön saatavuudella kilpailukykyiseen hintaan on suuri merkitys. Menestyvien tehtaiden tuotanto on rakennemuutoksessa kasvanut ja kehitys jatkuu, mikäli kotimaista toimintaympäristöä vahvistetaan. 

Energiaintensiivisen vientiteollisuuden kustannuskilpailukyky luodaan kotimaassa

Metsäteollisuuden arvonlisäyksestä tulee jatkossa puolet uusista tuotteista ja entistä pitemmälle jalostetuista tuotelaaduista, joiden valmistuksessa sähköllä on nykyistäkin suurempi rooli. Alan tavoite kaksinkertaistaa tuotteidensa ja palvelujensa arvo vuoteen 2030 mennessä kasvattaa päästöttömän sähkön tarvetta. 

Metsäteollisuuden tarjoamat biotalouden mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Mikäli maahamme rakennetaan 3-5 biojalostamoa, ne käyttävät yhteensä 1,5 – 2,5 terawattituntia verkkosähköä. Sähkö on biodieselin toiseksi merkittävin valmistuskustannuskomponentti puuraaka-aineen jälkeen. Biojalostamoissa puulle saadaan maksimaalinen jalostusarvo, koska sen ainesosista voidaan tuottaa mm. biokemikaaleja, komposiitteja, nanotuotteita ja liikennebiopolttoaineita.

Metsäteollisuuden uusiin tuotteisiin liittyvien hankkeiden eteneminen Suomessa edellyttää kustannuskilpailukyvyn turvaavaa pitkäjänteistä energiapolitiikkaa. Valtiovalta vaikuttaa ydinvoimaa, energiaverotusta sekä syöttötariffeja koskevilla linjauksillaan merkittävästi uusien kotimaisten metsäteollisuusinvestointien kannattavuuteen.

Kun valtio kannustaa sähköntuotantoa lisääviin investointeihin, se edistää teollisen tuotannon sijoittumista Suomeen. Sähköntuotannon rajoittaminen alhaisten kasvuarvioiden perusteella olisi pessimistisimpiä tulevaisuudenkuvia toteuttavaa teollisuuspolitiikkaa.

Lisätietoja:
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
Puhelin: 09 132 6611, 040 535 0501, S-posti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi