Käytettyjen kuitupakkausten materiaali hyödynnetään uusissa tuotteissa

Tiedotteet |

Pakkausten valmistajien ja pakkaajien omistamat tuottajayhteisöt vastaavat siitä, että käytettyjen pakkausten materiaali kiertää Suomessa uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Paperi- ja kartonkipakkausten kierrätyksestä vastaavat tuottajayhteisöt ovat perustaneet tähän tarkoitukseen Suomen Kuitukierrätys Oy:n.

Uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava kuitu- ja puupakkaus on helppo ekoteko

”Huolehdimme paperi- ja kartonkipakkausten kierrätyksestä Suomessa niin, että sekä kuluttaja että ympäristö hyötyvät. Meille on tärkeää, että arvokas materiaali kiertää uusien tuotteiden raaka-aineeksi järkevillä kustannuksilla,” sanoo Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi.

”Uusiutuvat, kierrätettävät ja puhtaat kuitupakkaukset – aaltopahvi, maito- ja mehutölkit, kartonkipakkaukset sekä paperipussit – ovat ympäristöystävällisiä. Käytön jälkeen ne voidaan kierrättää uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pakkauksen tärkein tehtävä on kuitenkin suojata sen sisällä oleva tuote.”

Salmen organisaatiolla riittää tehtävää, sillä noin 40 prosenttia markkinoille saatettavista pakkauksista Suomessa on paperia tai kartonkia. Esimerkiksi kartonkisia maito- ja mehutölkkejä käytettiin Suomessa vuonna 2008 noin 1,2 miljardia kappaletta. ”Kotitalouksien käytettyjen kuitupakkausten materiaali käytetään uusien pakkauskartonkien raaka-aineeksi,” sanoo Salmi.

”Viranomaisten ei tule vaatia kierrätyksen järjestämistä siellä, missä materiaalin kerääminen ja kierrättäminen ei ole ympäristöllisesti eikä taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi pitkät kuljetusmatkat voivat helposti syödä kierrätyksen ympäristöhyödyt,” jatkaa Salmi.  

Pakkausten kierrätykseen vaikuttaa vahvasti yleinen talous- ja markkinatilanne

Kierrätysmateriaalien maailmanmarkkinahinnat laskivat selvästi vuoden 2008 lopulla, kun taloustilanne heikkeni. Maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat vahvasti kierrätyksen kokonaiskustannuksiin ja siihen, miten kierrätysmateriaali kannattaa hyödyntää. Jos materiaalille ei löydy käyttöä kotimaasta, viedään kierrätysmateriaali ulkomaille hyödynnettäväksi. 

Hyötykäyttöön menevän pakkausmateriaalin keräys-, kuljetus- ja käsittelykustannuksia katetaan keräämällä pakkaajilta ja pakattujen tuotteiden maahantuojilta hyötykäyttömaksuja.