Kartonki on ympäristöystävällisin pakkausmateriaali

Tiedotteet |

Kartonkipakkaus on kuluttajien mielestä ympäristöystävällisin pakkaus. Kartonkipakkauksen tärkeimpinä etuina pidetään kierrätettävyyttä sekä sitä, että ne vievät vähän tilaa käytön jälkeen.

Myös uusiutuva raaka-aine tekee kartonkipakkauksesta kuluttajien mielestä ympäristöystävällisen. Kuluttajat ovat oppineet kierrättämään kuitupakkaukset, koska pakkauksia päätyy enää vain vähän sekajätteen joukkoon.

 

Taloustutkimuksen marraskuussa 2008 tekemässä tutkimuksessa selvitettiin kartonkipakkausten ja paperin kierrättämistä sekä kuluttajien näkemyksiä kartonkipakkauksista.

 

Tutkimustulosten mukaan kuluttajilta tulevien kuitupakkausten ja paperin kierrätys toimii Suomessa erittäin hyvin ja kierrätysmahdollisuudet tunnetaan hyvin. Sekajäteastiaan päätyy keskimäärin vain 1 prosentti sanomalehdistä ja 2 prosenttia aikakauslehdistä. Aaltopahveista sekajätteeseen päätyy kymmenesosa ja muista kartonkipakkauksista hieman enemmän.

 

Puolet vastaajista piti kuitupakkausta ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona. Vastaajista 93 prosentin mielestä pakkauksen tekee ympäristöystävälliseksi sen kierrätettävyys, ja 64 prosenttia mainitsi, että kuitupakkaus on tehty uusiutuvista raaka-aineista. Nuorten vastaajien keskuudessa korostui lisäksi, että ympäristöystävällinen tuote ei vaikuta ilmaston lämpenemiseen.

 

Lisäksi Taloustutkimus kysyi kuluttajilta minkälaisessa pakkauksessa he mieluiten ostaisivat jogurttia. Lähes kaksi kolmesta valitsisi kartonkipakkaukseen pakatun jogurtin. Neljännekselle vastanneista jogurttipakkauksen materiaalilla ei ollut merkitystä.

 

Tutkimukseen vastasi 553 suomalaista, jotka olivat 15–79-vuotiaita.  Tutkimusaineisto oli painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan.

Lisätietoja antavat:

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, puh. 040-705 7389

Päivi Luoma, päällikkö, paperin jalostus ja pakkausteollisuus, puh. 040-542 9926