Kartongilla ja paperilla ylivertainen ympäristöimago

Tiedotteet |

Kuluttajat pitävät kartonkia ja paperia ympäristö-ystävällisenä ja turvallisena pakkausmateriaalina. Kartongilla ja paperilla on ylivertainen ympäristöimago muihin pakkausmateriaaleihin nähden.

Tulokset käyvät ilmi Pakkaustutkimus – PTR:n tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuluttajien pakkausasenteita ja –mieltymyksiä sekä niiden muutoksia viime vuosikymmenen kuluessa.

Kuluttajat pitävät kartonkia erittäin ympäristö-ystävällisenä ja turvallisena materiaalina. Kartonki mielletään myös arkiseksi ja edulliseksi.

Paperi koetaan kartongin lailla ympäristöystävälliseksi, arkiseksi, turvalliseksi ja edulliseksi materiaaliksi.

Kuluttajat kokevat, että paperinen pakkaus viestii nyt aiempaa useammin laadusta ja tuotteen arvosta. Näin on esimerkiksi paperipusseihin pakattujen leipomotuotteiden kohdalla.

Nuorille ja alle 30-vuotiaille aikuisille paperi ja kartonki ovat arkisempi ja vähemmän trendikäs materiaali kuin muille tutkimuksen vastaajille.

Pakkauksen sisältämä informaatio on kuluttajalle tärkeää

Kuluttaja arvostaa pakkauksen informatiivisuuden lisäksi käyttömukavuutta ja avattavuutta sekä ympäristömyönteisyyttä.

Valmisruokien pakkauksissa kuluttajat arvostavat avattavuutta ja ympäristömyönteisyyttä sekä edullisuutta ja informatiivisuutta. Pakkauksen ulkonäöllä ei ole yhtä suurta merkitystä. Myös leipomotuotteiden pakkauksissa kuluttajat arvostavat pitkälti samoja ominaisuuksia.

Paperi, kartonki ja puu sopivat monenlaisiin pakkauksiin

Paperin ja kartongin etuja ovat ympäristöystävällisyys, puhtaus ja keveys. Ympäristöystävällinen pakkaus on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta, ja se on kierrätettävä.

Elinkaarensa lopussa se voidaan käyttää bioenergiana, eikä luontoon jää pysyvää jälkeä. Kuitu- ja puupakkaukset ovat kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Lisätietoja: Päivi Luoma, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 123 6626