Kantavien rakenteiden eurokoodien käyttö alkaa Suomessa

Tiedotteet |

Kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat eurooppalaiset standardit, eurokoodit, otetaan käyttöön Suomessa marraskuussa 2007. Yhdenmukaisen suunnitteluohjeen käyttöönotto rakentamisessa Euroopassa tuo kilpailumahdollisuuksia metsäteollisuuden tuotteille

"Metsäteollisuuden tuotteille eurokoodien käyttöönotto avaa paremmat kilpailumahdollisuudet Euroopan sisämarkkinoilla. Yhdenmukainen rakennesuunnitteluohje edistää vientipainotteisen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä", korostaa standardisointiryhmän päällikkö Jarmo Leskelä Metsäteollisuus ry:stä.

"Tuotteiden viennille uusilla suunnitteluohjeilla on suuri merkitys. Puurakennetta ei tarvitse suunnitella vientimaakohtaisesti, vaan samoja suunnittelumääräyksiä ja -ohjeita noudatetaan nyt koko Euroopassa. Eurokoodit toimivat myös eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien tukistandardeina."

Eurokoodien ensimmäinen paketti otetaan käyttöön marraskuussa 2007, jolloin talonrakennuksen suunnittelussa käytettävät keskeiset eurokoodiosat on käännetty sekä niihin liittyvät kansalliset liitteet on annettu asetuksina. Ne mahdollistavat eurokoodien käytön rakenteiden suunnittelussa ja eurokoodien rinnakkaiskäyttö alkaa Suomessa. Vuonna 2010 on tarkoitus luopua samansisältöisistä kansallisista ohjeista ja siirtyä yksinomaan eurokoodien käyttöön.

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Kaikille rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet. Standardeja sovelletaan eri maissa kansallisten liitteiden avulla. Suomessa talonrakentamista koskevien kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö.

Yhdenmukaisen eurooppalaisen suunnitteluohjeen käyttöönotto EU- ja EFTA-alueella kasvattaa vientipainotteisen teollisuuden kilpailukykyä, edistää rakennustuotteiden sisämarkkinoiden syntyä, kehittää tuoteosakauppaa, helpottaa rakenteiden suunnitteluvientiä, pienentää rakenteiden suunnittelukustannuksia ja parantaa rakennusten henkilöturvallisuutta. Lisäksi käyttöönotto täydentää nykyisiä kansallisia suunnitteluohjeita ja vähentää niiden tulkinnanvaraista käyttöä.

Metsäteollisuus ry toimii massa- ja paperituotteiden, puutuotteiden, puurakenteiden, kalusteiden sekä kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardisoinnin toimialayhteisönä. Puu- ja rakennustuotteiden eurooppalaisella standardisoinnilla poistetaan kaupan teknisiä esteitä Euroopan sisämarkkina-alueella.