Kansallista metsäohjelmaa tarkistetaan parhaillaan

Tiedotteet |

Demokratia toimii Suomen metsätaloudessa tavalla, josta muut maat ottavat esimerkkiä. Parasta aikaa työn alla olevan, vuoteen 2015 asti yltävän kansallisen metsäohjelman tarkistukseen osallistuu useita eri tahoja edustavia ryhmiä.

Kansallisen metsäohjelma valmisteluun osallistuvat 
niin metsänomistajien, metsäteollisuuden, metsäalan yrittäjien ja työntekijöiden, seitsemän eri ministeriön, metsäntutkimuksen, valtion metsiä hoitavan Metsähallituksen, metsästäjien, partiolaisten kuin luonnonsuojelijoita edustavien järjestöjenkin edustajat.

Kansallisessa metsäohjelmassa sovitaan yhteisesti metsäpolitiikan strategisista päämääristä ja tavoitteista sekä niihin tähtäävistä toimenpiteistä. Uudessa ohjelmassa päämääriä on kolme:

1. Metsiin perustuvan liiketoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen

2. Kannattavan toiminnan edellytysten parantaminen metsätaloudessa

3. Metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten vahvistaminen

Näiden päämäärien saavuttamista tuetaan vahvistamalla metsäsektorin koulutusta ja T&K-toimintaa sekä toimimalla aktiivisesti kansainvälisessä metsäpolitiikassa.

Tavoiteaikataulun mukaisesti uusi KMO 2015 valmistuu syksynä aikana ja se viedään maan hallitukselle. Tavoitteena on, että uusi kansallinen metsäohjelma kirjataan osaksi uutta hallitusohjelmaa samalla tavalla kuin nykyinenkin metsäohjelma.

Suomen metsien hoidosta on tehty valtakunnalliset suunnitelmat 1960-luvulta lähtien. Ohjelmien avulla metsävarojen kehitys käännettiin kasvu-uralle, minkä ansiosta metsät kasvavat puuta nyt enemmän kuin koskaan. Tulevaisuuden haasteina on varmistaa metsien kasvukunto ja ennen kaikkea pystyä paremmin hyödyntämään kasvavat hakkuumahdollisuudet.

Lisätietoja

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh, 09 – 132 6620 tai 040 – 530 7164