Kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa toteutettava yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa

Tiedotteet |

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään esittelemä kansallinen materiaalitehokkuusohjelma on hyvä lähtökohta resurssitehokkaan tuotannon edistämiselle. Metsäteollisuuden raaka-aineet ja toimintatavat vastaavat materiaalitehokkuuden vaatimuksiin. Tuotteet pyritään valmistamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman pienellä määrällä raaka-ainetta ja käyttämään puun kaikkia osia.

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman tavoitteena on luoda kestävää kasvua materiaalitehokkuudella. Ohjelman toimeenpanossa on tärkeää tiivis yhteistyö viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken, jotta yritysten toimintaedellytykset otetaan huomioon.

Materiaalitehokkuudessa on olennaista käyttää raaka-aineita tehokkaasti. Metsäteollisuuden integraatit ovat hyvä esimerkki materiaalitehokkuuden toteutumisesta. Uusiutuva raaka-aine muuntuu tehtailla biotalouden tuotteiksi ja samalla syntyy arvokkaita sivuvirtoja, joita voidaan käyttää hyödyksi monella tapaa. Myös julkisissa hankinnoissa on edistettävä materiaalitehokkuutta käyttämällä uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita.

Kestävän kasvun edellytyksenä on kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka luo mahdollisuudet yrityksille investoida Suomeen. Raaka-aineen saatavuus ja kustannukset vaikuttavat siihen, miten tehokkaasti puuta voidaan käyttää hyödyksi eri tuotantoprosesseissa.

Lisätietoja:
Maija Heikkinen, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6625, 040 828 3012