Kansallisen metsästrategian painopisteet puun saatavuuden takaamiseen

Tiedotteet |

Elinvoimaisella metsäteollisuudella on keskeinen rooli Kansallisen metsästrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Strategian toimeenpanossa on tärkeää keskittyä niihin toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. 

Suomen hallituksen hyväksymällä metsästrategialla tavoitellaan kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja koko metsäalalle. Visiona on, että metsien kestävä hoito ja käyttö ovat kasvavan hyvinvoinnin lähde.

Strategisilla päämäärillä tähdätään mm. kilpailukykyisen toimintaympäristön parantamiseen, metsäalan uudistumiseen sekä metsien aktiiviseen ja kestävään käyttöön. Ne antavat hyvän pohjan kehittää metsäsektoria ja sen toimintaedellytyksiä sekä viedä Suomea kohtia kasvavaa biotaloutta.

Metsäteollisuus on nyt voimakkaan kasvun vaiheessa. Suunnitteilla olevien metsäteollisuuden investointien arvioidaan lisäävän kotimaisen puuraaka-aineen tarvetta voimakkaasti, noin 10 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa jo vuonna 2017.

Strategian toimeenpanossa tulee siis ensi vaiheessa keskittyä erityisesti puun markkinoille tulon lisäämiseen ja teollisuuden puuraaka-ainehuollon varmistamiseen. Metsästrategian toimeenpanon yhdestätoista hankkeesta keskeisimpiä ovat aktiivisen metsätalouden, puun markkinoille tulon ja metsänomistusrakenteen kehittäminen, metsäalaa tukeva liikenneinfrastruktuuri sekä tulevaisuuden metsätieto ja sähköiset palvelut.