Kansallisen metsäohjelman on parannettava puun markkinoille tuloa

Tiedotteet |

Kansallisen metsäohjelman merkittävin haaste on saada suomalainen puu liikkeelle metsistä ja turvata kilpailukyinen raaka-aineen saatavuus pitkällä tähtäimellä.

Tänään julkistettu Kansallisen metsäohjelman tarkistus vuoteen 2015 tähtää kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tavoite on hyvä, sillä näin voidaan hyödyntää suomalaisen puun mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan Suomen metsien kestävä käyttö on 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

”Kansallisen metsäpolitiikan päätavoitteena tulee olla puuhuollon turvaaminen. Puuta tarvitaan sekä nykyisten ja uusien tuotteiden valmistukseen että kasvavien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseen. Kestävistä hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain yli viidennes hyödyntämättä, koska puuta ei saada metsistä markkinoille. Puunhuollon turvaamiseksi tarvitaan puun markkinoille tuloa edistävää metsäpolitiikkaa, metsänomistajien aktiivisuutta lisäävää neuvontaa ja palvelujen markkinointia sekä kaikkien alan toimijoiden yhteistä tahtoa puuhuollon turvaamiseen”, sanoo metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin.

Kotimaisen puun markkinoille tuloa on parannettava kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tehostamalla metsänomistajien neuvontaa ja markkinointia sekä lisäämällä metsänhoitoa ja puukauppaa helpottavia palveluja voidaan aktivoida niitä metsänomistajia, jotka eivät ole aiemmin hoitaneet metsäomaisuuttaan aktiivisesti. Hyödyntämällä valtion varoin kerättäviä metsävaratietoja tehokkaasti saadaan tieto tarjottavista palveluista vietyä niistä kiinnostuneiden metsänomistajien tietoon.

Panostamalla metsien hoitoon ja metsänparannukseen lisätään puun tuotantoa, mikä lisää samalla myös uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavaa metsäbiomassaa. Nostamalla metsätalouden kustannustehokkuutta ja nopeuttamalla sukupolvenvaihdoksia sekä kasvattamalla tilakokoa voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta ja lisätä kiinnostusta aktiiviseen metsänomistukseen.

Suomessa on onnistuttu sovittamaan hyvin yhteen metsän monet käyttömuodot, mitä työtä tulee myös jatkaa. On myös haettava vaihtoehtoisia metsien korjuumenetelmiä niille metsänomistajille, jotka arvostavat valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja.

Lisätietoja antaa:

Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 -132 6610 tai 040 – 586 6179