Kansallinen ratkaisu pienpuun energiatuesta on tärkeä metsäteollisuudelle

Tiedotteet |

Pienpuun energiatuesta on saatu aikaan kansallinen ratkaisu maa- ja metsätalousministeri Koskisen johdolla.

Sovun löytyminen on tärkeää metsäteollisuudelle, sillä se poistaa epävarmuustekijöitä puumarkkinoilta, mikä on kaikkien toimijoiden etu. Valtion tukipolitiikalla ei saa vääristää puumarkkinoita ja siten heikentää metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa.

Viime syksynä aikaansaatu kansallinen ratkaisu pienpuun energiatuesta (PETU) kaatui EU-komissiossa tuen rakenteellisten ongelmien vuoksi. EU-komissio palautti tuen takaisin kansalliseen valmisteluun.
 
Nyt maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on tehnyt pienpuun energiatukijärjestelmään EU:n komission vaatimat rakenteelliset korjaukset. Samalla on muutettu tuen maksurakennetta ja tarkennettu tukikelpoisten kohteiden määrittelyä.
 
"Metsäteollisuus hyväksyy osaltaan syntyneen uuden kansallisen PETU-ratkaisun. Sen toteutuminen tarkoittaa myös EU-komissiolle jätetyn alkuperäiseen PETU-ratkaisuun liittyvän kantelun poisvetämistä", kertoo Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.
 
"Pienpuun energiatuki on osa pakettia, joilla pyritään edistämään uusiutuvan energian käyttöä. PETU:n myötä Suomessa on jatkossa käytössä useita päällekkäisiä tukijärjestelmiä, joiden yhteisvaikutuksia puumarkkinoihin on seurattava tarkasti yhteistyössä virkamiesten ja toimijoiden kesken. Tarvittaessa tukijärjestelmiin on tehtävä nopeita korjausliikkeitä, jos puumarkkinat vääristyvät tukien vaikutuksesta", sanoo Salo.
 
”Puun energiakäytön edistäminen on tärkeää, mutta se ei saa tapahtua markkinaehtoisesti toimivan puunkäytön kustannuksella. Oikea puu pitää ohjata oikeaan käyttökohteeseen ja puun markkinoille tuloa pitää edistää. Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää olemassa olevan metsäteollisuuden tuotannon säilymistä Suomessa", Salo sanoo.
 
Lisätietoja antaa:
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911