Kansallinen luonnonvarastrategia – uusiutuvilla luonnonvaroilla tärkeä asema tulevaisuudessa

Tiedotteet |

Laajapohjaisen strategiaryhmän valmistelema kansallinen luonnonvarastrategia, joka luovutettiin pääministeri Vanhaselle 8. huhtikuuta, korostaa luonnonvarojen merkitystä tulevaisuudessa.

Maailman väestö ja kulutus kasvaa ja luo siten paineita luonnonvarojen käytölle ja riittävyydelle.

Suomen kaltaiselle luonnonvaroiltaan rikkaalle ja osaamiseltaan korkeatasoiselle maalle luonnonvaramme luovat mahdollisuuksia. Vaikka Kansallisen luonnonvarastrategian tähtäin on tulevaisuudessa, niin luonnonvaroilla voi olla suuri merkitys jo aiemmin, esimerkiksi taantumasta nousemisessa.

Luonnonvarastrategiassa esitetään neljä strategista tavoitetta:

1. Suomessa on menestyvä korkean arvonlisän biotalous

2. Suomi hyödyntää ja kierrättää materiaalivirtoja tehokkaasti

3. Alueelliset voimavarat luovat kansallista lisäarvoa ja paikallista hyvinvointia

4. Suomi on aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä

Luonnonvarastrategian tavoitteet ovat tunnistettavissa myös metsäteollisuudessa

Metsäteollisuus perustuu uusiutuvaan luonnonvaraan ja siihen liittyvä ekologinen, teknologinen ja logistinen osaaminen ovat korkealla tasolla. Myös materiaalitehokkuutta ja kierrätystä on viimeisten vuosikymmenten aikana kehitetty voimakkaasti.

Strategiassa painotetaan tutkimuksen ja kehityksen roolia, jotta Suomi olisi jatkossakin edelläkävijä luonnonvarojen käytön osaamisen suhteen. Metsäteollisuudessa on investoitu tutkimus- ja kehitystyöhön sekä yritysten sisällä että perustamalla Metsäklusteri Oy teollisuuden ja julkisten tutkimuslaitosten yhteishankkeena. Myös puutuotepuolelle on hiljattain perustettu alan yhteinen tutkimusyhteisö Finnish Wood Research Oy.