Joustavien työaikajärjestelyjen opas puutuoteteollisuuteen

Tiedotteet |

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisopas antaa ohjeita uusien joustavien työaikamuotojen käyttöönottoon. Tavoitteena on edistää uudessa työehtosopimuksessa sovittujen erilaisten työaikajärjestelyjen käyttöä.

Metsäteollisuus ry, Puusepänteollisuus ry, Puu- ja erityisalojen liitto, Metallityöväen liitto ry sekä Sähköalojen ammattiliitto ry julkaisivat tammikuussa 2009 oppaan joustavista työaikamalleista puutuoteteollisuudessa. Oppaan tavoitteena on edistää ja helpottaa viimeisessä työehtosopimuksissa sovittujen uusien työaikajärjestelyiden käyttöä työpaikoilla.

Työaikajärjestelyillä voidaan parantaa yrityksen tuottavuutta, kilpailukykyä sekä vahvistaa edellytyksiä työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Kaikki nämä osatekijät vaikuttavat myös työhyvinvoinnin parantamiseen.

Kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaaminen edellyttää yrityksiltä ja niiden henkilöstöltä nopeaa sopeutumista kysynnän ja markkinoiden muuttumiseen. Markkinoiden globalisoituessa kysynnän muutokset ja palveluvaatimukset kasvavat. Kaikissa työtehtävissä on myös pystyttävä sujuvasti omaksumaan erilaisia uusia tekniikoita ja toimintatapoja. Työaikajärjestelyillä voidaan parantaa yritysten mahdollisuutta sopeutua markkinoiden asettamiin vaatimuksiin.