Jätteiden tuotteistamiselle jatkossa paremmat edellytykset

Tiedotteet |

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n jätedirektiivin kompromissiehdotuksen. Uuden jätedirektiivin myötä metsäteollisuudelle tulee merkittävästi paremmat edellytykset jätteiden ja sivutuotteiden tuotteistamiselle.

Jatkossa sivutuotteille ei enää sovelleta hyötykäyttöä hidastavaa jätteiden lupakäytäntöä, vaan ne voidaan luokitella tuotteiksi. Sivutuotteet eivät ole jätettä missään vaiheessa, vaan niille sovelletaan tuotteille kohdistuvia vaatimuksia, kuten REACH-velvoitteita.

Uudessa jätedirektiivissä on lisäksi menettely sille milloin jäte lakkaa olemasta jätettä. Tietyille jätejakeille laaditaan ns. end-of-waste –kriteerit, joiden kautta kyseinen jätejae voi muuttua uusiotuotteeksi. Direktiivin mukaan ensivaiheessa laaditaan kriteerit muun muassa keräyspaperille.

Jäsenmaissa EU:n jätedirektiivin toimeenpano on tehtävä kahden vuoden sisällä. Suomessa se tapahtuu jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Metsäteollisuus on teollisuuden parhaimpia jätejakeiden hyödyntäjiä

Sivutuotteet ja jätteet ovat arvokasta raaka-ainetta. Metsäteollisuuden jätejakeista mm. kuitu- ja pastalietteet hyödynnetään jo 86-prosenttisesti, jätevedenpuhdistamoiden lietteet 96-prosenttisesti ja keräyspaperin prosessoinnissa syntyvää siistausjätettä 86-prosenttisesti. Ne käytetään uudelleen joko energiana tai materiaalina.

Metsäteollisuus pyrkii myös parantamaan prosessien materiaalitehokkuutta. Vähemmistä resursseista pyritään saamaan enemmän tuotteita. Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä on vähentynyt jatkuvasti. Tuotantoon suhteutettuna määrä on vähentynyt 85 % vuodesta 1992.

Lisätietoja:

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6640 tai 040 705 7389

Hilkka Hännikäinen, ympäristöpäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6644 tai 040 502 8169