Jätevero nostaa jätteiden hyötykäytön kustannuksia

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä ei vähene jäteveroa kiristämällä, koska kaatopaikalle toimitetaan vain jäte, jota ei voida hyödyntää. Teollisuuden jäteveron kiristäminen lisäisi jätteen hyötykäytön kustannuksia.

Valtion budjettiin 2011 kaavaillulla jäteveron korotuksella pyritään vähentämään kaatopaikkajätteen määrää. Jäteveroa aiotaan laajentaa teollisuuden omiin kaatopaikkoihin, joita ei ole aiemmin verotettu.

Verotuksen laajentaminen ja ehdotettu korotus aiheuttaisivat metsäteollisuudelle, suoraan ja epäsuoraan yhteensä noin 46 miljoonan euron kustannukset.  Osa kustannuksista syntyisi siitä, että veronkorotus siirtyisi jätteiden hyötykäyttömaksuihin. Jätevero ei juurikaan lisää valtion tuloja, sillä jäteveron korotus hyödyttäisi tulonsiirtona pikemminkin jätteiden hyötykäyttäjiä. Jäteveron lisäksi metsäteollisuus maksaisi jätteen hyötykäyttömaksuja lähes kaksi kertaa verojen summan.  

Jätevero rankaisee myös ympäristönsuojelutyöstä. Esimerkiksi siistauslietettä, jota syntyy keräyspaperin puhdistuksessa ja lentotuhkaa, jota syntyy ilmanpäästöjen puhdistuksessa, ollaan siirtämässä jäteveron piiriin. Suomessa kerätään kaikki saatavilla oleva keräyspaperi hyötykäytettäväksi. Uusi vero ei kannustaisi keräyspaperin hyödyntämiseen paperin raaka-aineena.

Metsäteollisuus on onnistunut vähentämään kaatopaikkajätteiden määrää viimeisen 10 vuoden aikana yli 50 prosenttia vapaaehtoisin toimin. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyntämiskelpoiset jätejakeet kierrätetään tai käytetään muutoin uudelleen hyödyksi.

Suomen ympäristölainsääntö rajoittaa liian tiukasti jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Mikäli turhat rajoitteet jätteiden hyödyntämiseltä poistettaisiin, saataisiin kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää vähennettyä kaikkein tehokkaimmin.

Lisätietoja

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6611, 040 535 0501

Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6624, 040 542 5365