Jätevero ei lisää metsäteollisuuden jätteiden hyötykäyttöä

Tiedotteet |

Eduskunnan eilen 30.11.2010 hyväksymä jäteverolaki siirtää teollisuuden kaatopaikat jäteveron piiriin.

Verotuksella ei voida vähentää metsäteollisuuden jätteitä, kuten tuhkaa, koska kaatopaikoille toimitetaan vain aineksia, joille ei ole toimivaa hyötykäyttöä.

Jatkossa uusiutuvan energian käytön kasvu synnyttää yhä enemmän puutuhkaa. Samaan aikaan puhtaan puun ja turpeen poltosta syntyvän tuhkan käyttöä lannoitteena ja maarakentamisessa rajoitetaan lainsäädännöllä kohtuuttomasti.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan näkemyksen mukaisesti on selvitettävä, ovatko tuhkan käyttöä koskevat raja-arvot tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi tuhkalannoituksen mahdollisuuksia lisäämällä voitaisiin puutuhkan ravinteet palauttaa nykyistä tehokkaammin takaisin metsiin.

Tuhkan hyötykäyttöä on helpotettava myös, jotta kaatopaikoille vietävän jätteen määrää voidaan vähentää. Jätevero koskee aineksia, joille on olemassa kaatopaikkasijoittamisen korvaava hyödyntämisvaihtoehto. Metsäteollisuudessa syntyviä tuhkia ei voida lainsäädännön rajoitusten vuoksi täysin hyödyntää, mutta niistä peritään kuitenkin jätevero.

Metsäteollisuus on puolittanut vapaaehtoisin toimin kaatopaikkajätteiden määrän viimeisen vuosikymmenen aikana. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyntämiskelpoiset jätejakeet kierrätetään tai hyödynnetään energiana.

Lisätietoja antavat:

Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6624, 040 542 5365

Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 66 11, 040 535 0501