Jätelain tulee suosia uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja tuotteita

Tiedotteet |

Kuitu ja puu ovat ainoita uusiutuvia, ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja. Siksi on tärkeää, että uudistettavalla jätelailla vahvistetaan näistä materiaaleista valmistettujen pakkausten asemaa.

Kilpaileville materiaaleille yhtenevät kierrätystavoitteet

"Kuitu- ja puupakkauksia koskeva lainsäädäntö ei saa olla muita materiaaleja tiukempaa. Kuitupakkauksille säädettiin vuonna 2005 Suomessa EU-direktiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite. Tämä asetti kuitupakkaukset selvästi eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin, joilla ei ole vastaavia hyödyntämistavoitteita," sanoo Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Tiina Vuoristo.

"Uudistettavan jätelain käytettyjen pakkausten kierrätykseen ja pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä velvoitteissa samaa virhettä ei saa tehdä. Kuitupakkausten kansallisesta hyödyntämistavoitteesta tulee luopua, ja noudattaa kaikkien materiaalien osalta EU:ssa sovittuja yhteisiä tavoitteita," jatkaa Vuoristo.

Kuluttajapakkauksissa kuitupakkauksia, lasia, metallia ja muovia voidaan monissa tuotteissa käyttää korvaamaan toisiaan.  Ympäristö kiittää, kun lainsäädäntö kannustaa uusiutuvien kuitupakkausten käyttöön.

Osittainen tuottajavastuu tulee säilyttää

Käytettyjen pakkausten kierrätys perustuu ns. osittaiseen tuottajavastuuseen, joka toimii erittäin hyvin. Kuitu- ja puupakkauksia kierrätetään ja hyödynnetään yli asetettujen tavoitteiden. Tämä on mahdollista, koska kierrätys on voitu toteuttaa kustannustehokkaasti yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestelmä on mahdollistanut keräysverkoston rakentamisen siten, ettei käytettyjä pakkauksia kuljeteta kohtuuttomia matkoja, mikä on myös ympäristön kannalta paras ratkaisu.

"Pakkausten tuottajavastuun laajentaminen lisäisi pakkaajille kohdistuvia kustannuksia ja nostaisi pakattujen tuotteiden hintoja. Lisäksi nykyisen tuottajavastuujärjestelmän muuttaminen niin kutsutuksi täydeksi tuottajavastuuksi merkitsisi toimivan yhteistyön loppumista käytettyjen pakkausten jätehuollossa, koska silloin vain pakkaajilla olisi oikeus kerätä pakkausjätettä," sanoo Vuoristo.

Kustannukset nostaisivat pakkaajien hyötykäyttömaksuja, mikä todennäköisesti lisäisi ns. vapaamatkustajien määrää ja vaikeuttaisi näin järjestelmän toimivuutta. Kuluttajien kuitupakkauksista yhä kasvava osa ei kuulu tuottajavastuun piiriin, sillä nettikauppa ja alle miljoonan euron liikevaihdon yritykset eivät kuulu järjestelmään. Tämä lisää tuottajavastuullisten pakkaajien kustannuksia.

"Jätelain periaatteena tulee olla kokonaisympäristöhyötyjen maksimoiminen kustannustehokkaasti. Nykyinen osittainen tuottajavastuu täyttää tavoitteen hyvin," evästää Vuoristo uudistettavan jätelain valmistelijoita.

Lisätietoja:
Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija
Puh: 09 132 6624, 040 542 5365