Jäte vai sivutuote – EU:n jätepuitedirektiivi uudistuu

Tiedotteet |

Uuden jätepuitedirektiivin tavoitteena on vähentää jätettä estämällä jätteen synty. Toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi on luokiteltu jätteen uudelleen käyttö, kolmanneksi kierrätys, neljänneksi energiahyödyntäminen ja viimeiseksi jätteen loppusijoitus.

Metsäteollisuutta huolestuttaa erityisesti luokituksen tulkinnan joustavuus. ”Mikäli luokitusta noudatetaan tarkasti, massa- ja paperiteollisuuden lietteet pitäisi kompostoida, koska kierrätys on luokiteltu energiakäyttöä ylemmäksi ja siksi ensisijaiseksi lietteen käyttötavaksi. On kuitenkin ympäristön kannalta parempi polttaa puukuitua sisältävä liete ja tuottaa

bioenergiaa, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Keräyspaperin käyttö paperin raaka-aineena mahdollisimman tarkkaan on taas useimmiten järkevämpää kuin sen polttaminen", sanoo Metsäteollisuus ry:n ympäristöasiantuntija Fredrik Blomfelt

”EU pyrkii jätedirektiivin uudistuksella vähentämään jätteiden syntyä ja edistämään jätteiden ja sivutuotteiden uusiokäyttöä. Metsäteollisuudelle olisi tärkeää selkeyttää jätteen määritelmää muun muassa keräyspaperin osalta ja parantaa eri jakeiden, kuten tuhkien, tuotteistamisen edellytyksiä. Metsäteollisuudelle keräyspaperi on elintärkeä raaka-aine, ei jäte", Blomfelt muistuttaa.

Jätepuitedirektiivin tarkistamisehdotus käsitellään parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä ja ehdotuksen ensimmäinen lukeminen parlamentin täysistunnossa on helmikuussa 2007.

Lisätietoja:

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi, puh. 040 705 7389