Innovaatiot uudistavat metsäteollisuutta

Tiedotteet |

Metsäteollisuuteen on syntynyt viime aikoina runsaasti uusia innovaatioita. Puuraaka-aine on uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä ja sillä voidaan korvata monia uusiutumattomia materiaaleja.

Biopolttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita

Uutta liiketoimintaa edustaa Lappeenrantaan tuleva ensimmäinen teollisen mittakaavan biojalostamo, joka käyttää raakamäntyöljyä raaka-aineenaan.

UPM:n mukaan vastaavan kaltaista teollisen mittakaavan laitosta ei ole vielä missään maailmassa. Biojalostamo tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia pitkälle jalostettua toisen sukupolven Bioverno-biodieseliä liikennekäyttöön. Jalostamon rakentaminen alkaa tänä kesänä ja laitoksen pitäisi olla valmis vuonna 2014.

UPM, Metso, Fortum ja VTT ovat yhdessä kehittäneet uuden tuotantokonseptin energiapuupohjaiselle bioöljylle. Tämä bioöljy korvaa fossiilisia polttoaineita lämmöntuotannossa. Tulevaisuudessa bioöljyä voidaan käyttää esimerkiksi sähköntuotantoon tai jalostaa liikenteen polttoaineiksi. Fortum aloittaa tänä vuonna bioöljylaitoksen rakentamisen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen.

Metsä Fibre rakentaa Joutsenoon uutta kaasutuslaitosta, jonka tuotannollinen koekäyttö alkaa kesällä 2013. Metsähake kaasutetaan ja jalostetaan biokaasuksi. Lopputuote vastaa koostumukseltaan maakaasua. Metsä Fibre, Helsingin Energia ja Gasum selvittävät myös biokaasuun perustuvan biojalostamon rakentamista Joutsenon sellutehtaan yhteyteen.

Biokomposiiteille lukuisia käyttökohteita

Puuhakkeesta ja biohajoavasta muovista valmistettu hyvin muotoutuva puukipsi OMNICAST® perustuu uudenlaiseen teknologiaan. Kipsiä valmistaa Onbone. Kipsausmateriaalien globaalit kokonaismarkkinat ovat noin 500 miljoonaa euroa, ja puukipsi on kipsialan uusin innovaatio sitten 1970-luvun.

UPM:n ProFi yhdistää puukuituja ja muovia. UPM ProFi poikkeaa muista puumuovikomposiiteista siinä, että ProFissa hyödynnetään paperista saatavia puuperäisiä kuituja. Pääosin kierrätysmateriaalista valmistettava komposiitti on osoittautunut lujaksi ja hyvin kosteutta kestäväksi.

Toinen UPM:n komposiittituote (UPM ForMi) valmistetaan puhtaista polymeereistä ja sellusta, josta voidaan valmistaa esimerkiksi huonekaluja, elektroniikkaa, auton osia ja kulutustavaroita.
 
Huippuluokan mikrofibrilli- ja nanoselluosaamista

Mikrofibrillisellu mahdollistaa entistä kevyemmän ja vahvemman raaka-aineen valmistuksen papereihin, pakkauksiin ja täysin uusiin käyttökohteisiin rakennus-, auto-, huonekalu-, elektroniikka-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Mikrofibrillisellu voi hyvin korvata yleisemminkin fossiilisia raaka-aineita kuten muovia ja erikoiskemikaaleja sekä alumiinia.

Stora Enso ja UPM ovat aloittaneet uraauurtavan mikrofibrillisellun esikaupallisen tuotannon Imatralla ja Espoossa. Lisäksi Metsä Board tutkii Äänekosken t&k-keskuksessa mikroselluloosaan pohjautuvia sovelluksia.

VTT ja Aalto-yliopisto ovat kehittäneet menetelmän valmistaa isossa mittakaavassa puupohjaista muovin kaltaista materiaalia. Nanofibrilloitu selluloosakalvo soveltuu esimerkiksi elintarvikepakkauksiin suojaamaan tuotteita pilaantumiselta.

Painettu äly tulee markkinoille

Painetun älyn markkinoiden arvioidaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Painettua älyä on kehitetty esimerkiksi pakkauksiin.

Stora Enso on kehittänyt älykkään lääkepakkauksen, jossa lääkelevyn kartonkialustaan upotettu lääkekapselien läpipainolevy on yhdistetty sähköä johtavan painovärin kautta pakkauksessa olevaan langattomaan tiedonsiirtomoduuliin. Kun levyn läpi painetaan lääkekapseli, tieto tapahtumasta siirtyy langattomasti elektronisiin potilastietojärjestelmiin.

Åbo Akademin suomalaistutkijat hakevat patenttia valmistusmenetelmälle, jonka avulla sähköiseen paperiin voidaan painaa transistoreita ja virtalähteitä. Älypaperia on kehitetty vuosia Turussa Åbo Akademissa.

Tunnistusta tukevien älypuhelinten myötä nfc-teknologian arvellaan lähivuosina yleistyvän. Near Field Communication (nfc) on RFID:hen pohjautuva radiotaajuuksilla toimiva etätunnistustekniikka. UPM on kehittänyt nfc-lähitunnistusteknologiaa, ja UPM RFID on avannut 12 online-verkkokauppaa yhteistyökumppaneidensa kanssa. Nfc-pohjaisia sovelluksia voisi käyttää esimerkiksi mobiililaitteiden ja tietojen yhdistämiseen toisiinsa tai leluissa ja peleissä.

Perinteisestä metsäteollisuudesta syntyy myös uusia tuotteita

Huonekalualalla merkittävä uutuus on UPM:n kehittämä komposiittitekniikkaan perustuva, muotoiltava vaneri. Vaneriteollisuudessa ei ole ollut vastaavaa uudistusta 30 vuoteen. UPM:n Grada-teknologian ydin on erityinen liimakalvo, jolla kerrosrakenteet voidaan liittää yhteen ja muotoilla valmistamisen jälkeenkin. Isku on jo tuonut markkinoille ensimmäiset Grada-vanerista valmistetut tuotteet.

Stora Enso lanseerasi syksyllä 2011 lämpömuovattavan kartongin nimellä Primeforma. Se on erikoiskartonki, joka on kehitetty lämpömuovattavia elintarvikepakkauksia varten. Kartonkia voidaan käyttää pakkauslinjoilla, joilla tuotteet on aiemmin pakattu muovipakkauksiin.

Uusia tuotteita tulee metsäteollisuuteen tasaiseen tahtiin. Kuitenkin uusien tuotteiden syntymisen edellytyksenä on, että alan kivijalan, paperin ja sellun tuotannon toimintaedellytykset ovat kunnossa. Kun perusteollisuus toimii, luodaan edellytyksiä uusille liiketoiminnoille, joista jonain päivänä syntyy uusia sampoja.

Lisätietoja: Jouni Valtanen, toimialapäällikkö, uudet liiketoiminnat,
puh. 040 751 3386