Ilmastopoliittisen tulevaisuusselonteon toteuttamiseen ratkaisuja menestyvästä metsäteollisuudesta

Tiedotteet |

Tänään julkistetun hallituksen pitkän aikavälin ilmastopoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariot heijastavat vahvaa tulevaisuuden uskoa.

Metsäteollisuuden tuotteet tarjoavat ratkaisuja, kun kulutuksen painopiste siirtyy uusiutuviin luonnonvaroihin ja energianlähteisiin.

Metsäteollisuus vastaa kestävällä tavalla maailman ilmasto-, energia- ja ympäristöhaasteisiin. Puu-, paperi-, kartonkituotteiden markkinaosuutta lisäämällä voidaan vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja säästää luonnonvaroja seuraaville sukupolville. Nämä tuotteet voidaan kierrättää ja käyttää moneen kertaan, mikä tehostaa raaka-aineen käyttöä merkittävästi. Elinkaarensa päätteeksi tuotteet ja jalostukseen soveltumaton biomassa voidaan hyödyntää uusiutuvaksi energiaksi.

Puurakentaminen sitoo hiiltä

Selonteossa nostetaan esille puurakentamisen mahdollisuudet. Kasvattamalla puun osuutta rakentamisessa on mahdollista vähentää energiankulutusta ja lisätä puurakennuksiin sitoutunutta hiilidioksidia. On tärkeää, että puusta valmistetut tuotteet saavat niille kuuluvan positiivisen ilmastostatuksen. Suomen runsaat raaka-ainevarat mahdollistavat muun muassa puurakentamisen lisäämisen. Puun monipuolinen käyttö lisää kuitu- ja energiatuotteisiin tarvittavan biomassan saatavuutta. Puun tukkiosa käytetään jo nykyisin rakentamiseen, ohuemmat rungon osat kuitutuotteiksi ja muut osat energiaksi.

Metsäteollisuus ilmastotavoitteita tukevalla kehityspolulla

Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia tuotetonnia kohti, alan käyttämästä sähköstä 80 prosenttia on jo CO2-vapaata, tuotteet sitovat hiilidioksidia ja ala tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Kustannustehokkain tapa edistää uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa on huolehtia metsäteollisuuden tuotannon kehittymisestä.

Kestävä metsätalous ja selonteon esiin nostamat biojalostamot ovat avain muun muassa ympäristömyönteisten liikennebiopolttoaineiden valmistukseen Suomessa. Biojalostamoissa valmistettavien polttoaineiden energia- ja hiilidioksiditaseet sekä laatutekijät ovat erinomaiset. Metsäteollisuuden raaka-aineet eivät kilpaile elintarvikkeiden tuotannon kanssa. 
 
Uusia innovaatioiden keskittymiä syntyy selonteon mukaan sinne, missä tuotanto kehittyy. Suomalainen hyvinvointi edellyttää jatkossakin menestyvää teollisuutta. Kotimaisella politiikalla voidaan vaikuttaa erittäin paljon siihen, että luodaan edellytyksiä teollisuuden kehittymiselle. Metsäteollisuus kannattaa selonteossa esitettyjä hyvän poliittisen ohjauksen kriteereitä: pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta ja kustannustehokkuutta. Näillä kriteereillä on mahdollista kehittää kannattavaa teollista liiketoimintaa Suomessa.

Lisätietoja:
Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, puh: 09 132 6667, 040 820 9763
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, puh: 09 132 6611, 040 535 0501