Ilmastonmuutos ja finanssikriisi Ruotsin EU-puheenjohtajuuskauden tärkeät asiat

Tiedotteet |

Ruotsin EU-puheenjohtajuuskauden kaksi keskeistä asiaa ovat ilmastonmuutos ja finanssikriisi. Uuden Euroopan parlamentin järjestäytyminen, uuden komission kokoonpano ja komissaarien tehtävänjako tekevät tulevasta puheenjohtajakaudesta haasteellisen.

Metsäteollisuuden kannalta tärkeimpiä asioita Ruotsin EU-puheenjohtajuuskaudella ovat:

  • Ilmastonmuutoksen hidastaminen metsäteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja kilpailuetuja hyödyntäen,
  • Ekotehokas energiapolitiikka, jolla tuetaan metsäteollisuuden mahdollisuuksia kestäviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin sekä parannetaan energian saatavuutta,
  • Metsäteollisuuden tunnustaminen kestävän kehityksen ja biotalouden tiennäyttäjäksi osana EU:n ekotehokasta taloutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa,
  • Metsäteollisuuden tuotteiden ja  tuotannontekijöiden esteettömän liikkuvuuden varmistaminen EU:n sisämarkkinoilla,
  • Merkittävien panostusten saaminen tutkimuksen ja innovaatioiden rahoittamiseen mm. kaupallisen mittakaavan biojalostamoinvestointien käynnistämiseksi.

Ruotsin EU-puheenjohtajakausi käynnistyy heinäkuun alusta ja päättyy vuoden 2009 lopussa.

Lisätietoja antaa: 
Riku Eksymä, EU-koordinaattori, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 838 6643