Ilmastokysymysten ratkaisu vaatii globaaleja toimia – EU:n on tunnustettava päästökauppansa heikkoudet

Tiedotteet |

EU:n sisäinen päästökauppa ei ratkaise globaaleja ilmastokysymyksiä. EU:n ympäristöministerineuvosto ajaa päästökauppaa edelleen keskeiseksi globaalin ilmastopolitiikan ratkaisuksi ja toivoo muiden maiden oma-aloitteisesti liittyvän sen piiriin nopealla aikataululla. Tämä näkyy selvästi ympäristöministerineuvoston eilisen kokouksen johtopäätöksissä.

"EU:n päästökaupan heikkouksien toteaminen olisi tervettä tosiasioiden tunnustamista. Myös Suomen hallituksen tulee tuoda esille kansalliseen ilmastostrategiaan kirjattuja näkemyksiä globaalin ratkaisun aikaansaamiseksi ja toteuttaa eduskunnan antamia linjauksia", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. "EU:n ei pidä etukäteen lukita omia päästövähennystavoitteitaan ja siten heikentää globaalisti yhteisen ilmastosopimuksen valmistelua". Hän muistuttaa myös Suomen johdonmukaisesti ajamasta EU:n toiminnan avoimuuslinjasta, minkä tulisi heijastua yhteisen ilmastopolitiikkamme valmisteluun.

Suomen kansallisessa ilmastostrategiassa eduskunta edellyttää, että Suomen hallitus edistää jo EU-puheenjohtajuuskaudellamme globaalin ilmastosopimuksen syntymistä. Mikäli globaalia ratkaisua ei saada aikaan, on EU:ssa tarkasteltava nykymuotoisen päästökaupan tarkoituksenmukaisuutta kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

EU:n päästökaupan piiriin kuuluu vain noin seitsemän prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. EU:n yksipuoliset toimet eivät siten pysäytä tai oleellisesti hidasta hiilidioksidipäästöjen kasvua ilmakehässä. Ilmastokysymysten ratkaiseminen edellyttääkin, että mukaan saadaan ne maat, joista valtaosa kasvavista hiilidioksidipäästöistä on peräisin.

Metsäteollisuus, jonka kannattavuutta päästökauppa rasittaa, kaipaa avointa keskustelua ja realismia EU:n ilmastopolitiikkaan. "On harkitsematonta, että ilmastotalkoissa eurooppalainen teollisuus joutuu yksin kantamaan päästövähennyksiin liittyvät velvoitteet samalla kun muut maat voivat jatkaa päästöjen kasvattamista. Rasitteet heikentävät eurooppalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä, jolloin häviäjinä ovat sekä ympäristö että Euroopan hyvinvointi", sanoo Anne Brunila.

Lisätietoja antaa:

Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuuripäällikkö
Metsäteollisuus ry, puh: 040-535 0501

Hiilidioksidipäästöjen kehitys maailmassa