Huhtikuussa puukauppa jatkui tasaisena – raaka-ainekustannukset edelleen korkealla

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti huhtikuussa yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiota puuta. Ostomäärä oli lähes saman verran kuin maaliskuussa. Korkeat raaka-ainekustannukset heikentävät edelleen suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tammi-huhtikuun ostomäärä, 8,6 miljoonaa kuutiota, oli 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 3,8 ja kuitupuun 4,6 miljoonaan kuutioon.

Kantohinnat nousivat – sahatavaramarkkinoiden näkymät epävarmat

Mänty- ja kuusitukin kantohinnat nousivat maaliskuusta 2-3 prosenttia ja koivutukin hinta 3 prosenttia. Kuusikuidun hinta nousi 2 prosenttia. Mänty- ja koivukuidun hinta pysyi ennallaan.

Huhtikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 56–57 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 41 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 34 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja se vaihteli 11 ja 20 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Sahatavaramarkkinoilla on epävarmuus jälleen lisääntynyt. Euroopassa hidas kevääntulo on viivästyttänyt rakennustöiden aloittamista ja alkuvuoden toimitukset jäävät huomattavasti viimevuotista pienemmiksi. Korkeat raaka-ainekustannukset nakertavat suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Keväällä kannattaa suunnitella tulevia puukauppoja

Puukaupan on piristyttävä, jotta etenkin sahat saavat riittävästi raaka-ainetta. Puun tarjonta vaihtelee merkittävästi alueittain. Metsänomistajan kannattaa varmistaa, että tehdyt leimikot ovat mukana tarjonnassa ja ostajien tiedossa.

Talven jälkeen metsänomistajan kannattaa käydä tarkistamassa metsien kunto ja samalla on hyvä tilaisuus suunnitella kesän puukauppoja. Nyt on tarvetta etenkin keväällä ja kesällä korjattaville kohteille.

Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Hyvin toimivat puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun runsaalle käytölle.

Lisätietoja antaa: Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, 
puh. 09 132 6678, 040 729 3678