Huhtikuun puukauppa piristyi hieman – puun tarve silti kaksinkertainen saatavuuteen verrattuna

Tiedotteet |

Puukauppa piristyi huhtikuussa hieman. Metsäteollisuus tarvitsee tuotantonsa ylläpitämiseksi Suomessa runsaasti enemmän puuta kuin sitä tulee markkinoille.

Ensiharvennushakkuiden verovapautta koskenut epävarmuus on poistunut eikä puukaupan piristymiselle ole esteitä.

"Koko metsäsektorin tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä saada varmuus siitä, että puuta saadaan tasaisesti kilpailukykyiseen hintaan eikä vain huippusuhdanteiden aikana. Tasainen puukauppa tuo jatkuvasti tuloja metsänomistajalle, antaa mahdollisuuden kehittää metsätaloutta sekä pitää metsäteollisuuden pyörät pyörimässä", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

"Mikäli tuotanto Suomessa kärsii raaka-ainepulasta, teollisuuden rakenne muuttuu pysyvästi. Metsätalouden ja -teollisuuden tulovirtojen supistuminen heijastuu laajasti metsäsektorin toimintaedellytyksiin ja vaikuttaa koko kansantalouteen. Kaikkien metsäsektorin toimijoiden etu on, että löydämme nopeasti yhteisen tahtotilan puun saamiseksi liikkeelle ja siten, että puuta kannattaa jatkossakin jalostaa Suomessa."

Huhtikuussa yksityismetsistä 1,6 miljoonaa kuutiota

Metsäteollisuus sai huhtikuussa ostettua yksityismetsistä 1,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 65 prosenttia viime vuoden huhtikuun määrästä. Tammi-huhtikuun ostot yksityismetsistä nousivat 6,2 miljoonaan kuutioon, mikä oli noin puolet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Metsäteollisuuden raaka-aineen saannin varmistamiseksi yksityismetsistä tarvitaan puuta noin 60 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Teollisuus osti tammi-huhtikuussa mäntytukkia 37 %, kuusitukkia 28 % ja koivutukkia 55 % viime vuoden vastaavan ajan ostoista. Mäntykuitupuuta teollisuus sai ostettua 72 % ja koivukuitua 83 % viime vuoden vastaavan ajan määrästä. Kuusikuitupuun ostot jäivät alle puoleen.  

Vuoden 2007 huhtikuuhun verrattuna havutukin hinta on laskenut sahatavaran maailmanmarkkinahintojen laskettua vuodessa merkittävästi. Mäntytukin kantohinta on laskenut 5 % ja kuusitukin 7 %. Koivutukin hinta on noussut 9 %, mihin heijastuu vanerin hyvän kysynnän jatkuminen maailmanmarkkinoilla. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli huhtikuussa keskimäärin 58 euroa ja koivutukin 51 euroa/m3.

Mänty- ja koivukuitupuun hinnat ovat nousseet 5 % huhtikuusta 2007. Kuusikuitupuun kantohinta on laskenut saman verran. Mänty- ja koivukuidun kantohinta oli huhtikuussa keskimäärin 16–17 euroa/m3 ja kuusikuidun 23 euroa/m3.

Hankintakauppojen osuus jo puolet

Erityisesti kuitupuun kysyntää jatkuu hyvänä. Teollisuus tarvitsee varsinkin kesällä korjattavia kohteita. Harvennushakkuut kannattaa tehdä ajoissa, sillä ne edistävät kasvamaan jätettyjen puiden nopeaa kasvua ja siten lisäävät metsän tuottoa.

Metsänomistajien itse korjaamalla hankintapuulla on hyvä markkinatilanne. Teollisuus osti huhtikuussa puuta hankintakauppoina yli puolitoistakertaa vuoden 2007 huhtikuun määrän. Hankintakauppojen osuus on kasvanut lähes puoleen kaikista kaupoista, kun se oli viime vuoden tammi-huhtikuussa vain viidennes. Tukkien hankintahinnat ovatkin nousseet vuoden aikana 6-13 % ja kuitupuiden 15–26 %.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6678, 040- 729 3678
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi
www.metsateollisuus.fi