Huhtikuun puukauppa kävi tasaisen reippaana

Tiedotteet |

Puukauppa jatkui huhtikuussa tasaisena. Metsäteollisuus osti yksityismetsistä 1,5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 70 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Koko alkuvuoden ostomäärä on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna ja suurempi kuin edellisinä vuosina. Teollisuudella on tarvetta hinnaltaan kilpailukykyiselle raaka-aineelle.  

Tammi-huhtikuun ostomäärä oli 7,7 miljoonaa kuutiota. Tukkien ostomäärä nousi 3,5 ja kuitupuun 4 miljoonaan kuutioon. Viime vuosiin verrattuna puukauppa on hyvässä vauhdissa.

Puulle on tarvetta

Vireänä käynyt puukauppa osoittaa, että kaikille puutavaralajeille ja etenkin keväällä ja kesällä korjattaville kohteille on tarvetta. Puukaupan hyvä tahti tuo ainespuun lisäksi myös enemmän energiapuuta markkinoille. Kustannustehokkain ja tuista riippumaton tapa lisätä metsäbiomassan energiakäyttöä on saada lisää puuta metsistä jalostukseen, mikä auttaa myös uusiutuvan energian käytön tavoitteiden saavuttamisessa. Suomen kestävistä puunkorjuumahdollisuuksista jää joka vuosi käyttämättä merkittävä osa, mikä on markkinaosapuolille yhteinen kehityshaaste.

Puun hinta korkealla tasolla

Puulla on nyt korkea hinta erityisesti suhteessa sahatavaran markkinahintaan. Havutukkien kantohinnat nousivat 1–2 prosenttia, mäntykuidun 5 ja koivukuidun 2 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Koivutukin hinta laski 2 prosenttia ja kuusikuidun prosentin maaliskuusta.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli maaliskuussa keskimäärin 54–55 euroa kuutiolta ja mänty- ja kuusipikkutukin 23–27 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 42 euroa kuutiolta, mäntykuidusta 16, koivukuidusta 15 ja kuusikuidusta 18 euroa kuutiolta.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678