Historiateossarjan Metsäteollisuuden maa toinen osa valmiina

Tiedotteet |

Ainutlaatuisen historianteossarjan Metsäteollisuuden maa toinen osa, dosentti Kai Häggmanin kirjoittama Metsän tasavalta – Suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920-1939 on valmistunut. Myös sarjan ensimmäinen osa julkaistaan nyt uutena, korjattuna painoksena. Teokset julkistetaan Ritarihuoneella Helsingissä tiistaina 25.4.2006.

Vuonna 1989 Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton toimitusjohtaja Matti Pekkasen aloitteesta käynnistettiin tutkimushanke, jonka tavoitteena oli tarkastella metsäteollisuuden – ja laajemminkin metsien kaupallisen ja teollisen hyödyntämisen – vaikutuksia Suomen taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kehitykseen sekä toisaalta pohtia, miten Suomi yhteiskuntana ja poliittisena järjestelmänä on muovannut metsäteollisuuden toiminnan edellytyksiä. Sarjan ensimmäinen osa, professori Markku Kuisman kirjoittama Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620-1920 ilmestyi vuonna 1993.

Ensimmäisen teoksen jälkeen hanke keskeytyi vuosikausiksi, mutta Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen käynnisti suunnitelman uudestaan 2000-luvun alussa. Helsingin yliopiston historian laitoksella organisoitu Suuryhtiöiden synty: suomalaisen metsäteollisuuden poliittinen taloushistoria 1920-2000 -projektiryhmä ryhtyi jatkamaan työtä, jota johtaa professori Markku Kuisma.

Historiateossarjan ensimmäinen osa, vuonna 1993 ilmestynyt "Metsäteollisuuden maa, Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620-1920 ulottuu kolmelle vuosisadalle, jonka kuluessa Suomi integroitui länsieurooppalaiseen talousjärjestelmään metsätuotteiden viennin välityksellä, moderni saha- ja paperiteollisuus syntyi ja suuret metsäyhtiöt muodostuivat. Maan irtautuessa Venäjästä perustettiin myös metsäteollisuuden järjestöt, jotka saivat ensimmäisen tulikasteensa avatessaan syvään kriisiin ajautuneelle Suomelle uudet markkinat lännestä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä", sanoo Markku Kuisma kirjansa esipuheessa.

Sarjan toisessa osassa Metsän tasavalta, suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920-1939   paneudutaan maailmansotien väliseen itsenäisen Suomen rakennuskauteen. "Politiikka ja talous nivoutuivat pienessä maassa aina yhteen, mutta koskaan tämä yhteys ei ole ollut niin vahva kuin sotien välisenä aikana", kirjoittaa Kai Häggman esipuheessaan. "Suomalaisten taloudellista hyvinvointia rakennettiin pitkälti metsäsektorin varassa, mutta pienen maan suurilla metsäyhtiöillä oli myös yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ulottuvuutensa."

Sarjan muut, vuosina 2007-2008 julkaistavat osat käsittelevät toisen maailmansodan aikaa jälkivaiheineen, talouskasvun ja kauppapoliittisen integraation kautta 1950-luvulta 1970-luvulle ja lopulta vuosituhannen viimeisiä vuosikymmeniä. Kirjoittajina ovat FT Juhana Aunesluoma, FT Niklas Jensen-Eriksen ja VTM Milka Sunell.

Metsäteollisuus ry on rahoittanut hankkeen ja teossarjan kustantaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lisätietoja:

Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Metsäteollisuus ry
puh. 09-132 6645, 040-548 6675, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Anne Kokkonen, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. 09-132 6654, 040-589 2830, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Lisätietoja ja kuvia:   Suomen Kirjallisuuden Seura