Historianteossarjan Metsäteollisuuden maa 3. ja 4. osa valmiina

Tiedotteet |

Ainutlaatuisen historiateossarjan Metsäteollisuuden maa 1-5 kolmas ja neljäs osa julkistetaan tänään keskiviikkona 21.11. Helsingissä. Teokset tarkastelevat metsäteollisuuden kehitystä sotia edeltävältä ajalta 1970-luvulle saakka.

Sarjan kolmannen osan PAPERIPATRUUNAT Metsäteollisuus sodassa ja jälleenrakentamisessa 1939-1950 on kirjoittanut FT Juhana Aunesluoma ja neljännen osan LÄPIMURTO Metsäteollisuus kasvun, integraation ja kylmän sodan Euroopassa 1950-1973  FT Niklas Jensen-Eriksen. Kirjasarja on kirjoitettu Helsingin yliopiston historian laitoksella professori Markku Kuisman ohjauksessa.

Kirjat kertovat toisen maailmansodan ajasta jälkivaiheineen sekä Suomen talouskasvun ja kauppapoliittisen integraation ajoista, jolloin kurottiin umpeen elintasokuilua läntiseen Eurooppaan. Ajanjakso on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että kirjoittajat ovat voineet haastatella aikalaisia, nykyisen metsäteollisuutemme menestyksen rakentaneita edelläkävijöitä. 

Koko kirjasarja Metsäteollisuuden maa 1-5 tarkastelee metsäteollisuuden – ja laajemminkin metsien kaupallisen ja teollisen hyödyntämisen – vaikutuksia Suomen taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja poliittisen kehitykseen. Toisaalta myös Suomi yhteiskuntana ja poliittisena järjestelmänä on muovannut metsäteollisuuden toiminnan edellytyksiä.

Sarjan ensimmäinen osa, professori Markku Kuisman kirjoittama Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620-1920 ulottuu kolmelle vuosisadalle, jonka kuluessa Suomi integroitui länsieurooppalaiseen talousjärjestelmään metsätuotteiden viennin välityksellä, moderni saha- ja paperiteollisuus syntyi ja suuret metsäyhtiöt muodostuivat. 

Toisen osan Metsän tasavalta. Suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920-1939 kirjoittaja on dosentti Kai Häggman ja se valmistui vuonna 2006. Maailmansotien välinen aika oli itsenäisen Suomen rakennuskautta, jota luonnehtivat taloudellinen nationalismi, syvä lama, vahvat kansainväliset kartellit ja diktatuurin nousu, mutta myös nopea yhteiskunnallinen kehitys, jossa metsäteollisuuden ripeällä kasvulla oli suuri merkitys.

Sarjan viimeinen osa Kriisi ja kumous – Metsäteollisuus öljykriisistä globaalikapitalismiin ilmestyy vuonna 2008 Metsäteollisuus ry:n juhliessa 90-vuotista edunvalvontahistoriaansa. Tässä teoksessa tullaankin jo lähelle nykypäivää ja se koostuu useiden eri kirjoittajien analyyseistä ja aikalaisnäkemyksistä. 

Kannattaa lukea, mitkä voimat synnyttivät modernin Suomen ja miten Suomesta tuli Suomi. 

Metsäteollisuus ry on rahoittanut hankkeen ja teossarjan kustantaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.