Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut metsäteollisuudessa arkea jo pitkään

Tiedotteet |

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kuuluu metsäteollisuuden tavoitteisiin. Suomen on syytä pitää valikoimissaan useita vähäpäästöisiä energiamuotoja, jotka turvaavat tehtaiden ympärivuotisen ja -vuorokautisen käynnin.

Metsäteollisuus on perinteisesti käyttänyt monipuolisesti eri energiamuotoja. Sähkönhankinta painottuu vähäpäästöisiin energiamuotoihin kuten bioenergiaan sekä vesi- ja ydinvoimaan. Päästöoikeuksien korkea hinta on heikentänyt turpeen käytön kannattavuutta ja uhkaa vähentää tämän merkittävän kotimaisen biopolttoaineen käyttöä.

Metsäteollisuudella on pitkät perinteet Suomen ylivoimaisesti suurimpana bioenergian tuottajana. Tämä on osaltaan pitänyt maamme edelläkävijänä bioenergian käytössä. Metsäteollisuus on viime vuosinakin investoinut voimakkaasti bioenergiavoimalaitoksiin. Metsäteollisuus suhtautuukin myönteisesti uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kun samalla turvataan puuraaka-aineen riittävyys jalostuskäyttöön.

Metsäteollisuus on panostanut omaan tehokkaaseen energian tuotantoon. Metsäteollisuuden tehtaat ovat investoineet moderniin CHP-tuotantoon (yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto) ja siten lisänneet myös biosähkön tuotantoa, vähentäneet kasvihuonepäästöjä ja riippuvuutta tuontisähköstä sekä parantaneet energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden parantaminen on osa jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Energiatehokkuudella saavutetaan kustannussäästöjä ja kilpailuetua, joten energiaa pyritään säästämään ja toisaalta käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuuteen panostaminen on tämän vuoksi metsäteollisuudessa itsestäänselvyys.

Uusiutuvasta luonnonvarasta valmistetut puu- ja paperituotteet sitovat itseensä hiilidioksidia. Puu- ja paperituotteiden lisääntyvällä käyttämisellä voidaan korvata uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja samalla varastoida hiilidioksidia tuotteisiin. Lisäksi puu ja paperituotteet voidaan elinkaarensa lopussa kierrätyskäytön jälkeen lopulta hyödyntää bioenergiana. Puun ja paperituotteiden lisäkäyttöä tulisikin kannustaa myös ilmastollisten vaikutusten johdosta.

Metsäteollisuuden investoinnit edellyttävät vakaata energiapolitiikkaa. Päästökaupan arvaamattomuus vaarantaa metsäteollisuuden investoinnit Suomessa ja EU:ssa. Päästöoikeuden huomattavasti ennakoitua korkeampi hinta vuonna 2005 ja rajut hintaheilahtelut ovat sekoittaneet energiamarkkinat. Tällaisessa tilanteessa energiaintensiivisen metsäteollisuuden on vaikea ennakoida energian ja raaka-aineiden hintakehitystä sekä suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti. Pääomavaltaisen metsäteollisuuden investoinnit edellyttävät energiakustannusten ja -politiikan vakautta.